Artykuły z tagiem: biblioteka pedagogiczna

Tablica interaktywna, tablet i smartfon – przykłady wykorzystania urządzeń TI na zajęciach edukacyjnych12 maja 2015 r. zapraszamy na spotkanie uczestników sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych „Wspomaganie szkół i placówek w zakresie stosowania TIK - wykorzystanie technologii i otwartych zasobów w procesie edukacyjnym”. więcej
Promocja czytelnictwa w bibliotekach pedagogicznychPodczas spotkania dyrektorów naszych bibliotek w Sulejówku (25 -26 marca) poproszono Konferencję Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych o przygotowanie prezentacji o sposobach pracy na rzecz promocji czytelnictwa. więcej
Materiały z Konferencji dla dyrektorów bibliotek pedagogicznychZachęcamy do zapoznania się z relacją i materiałami z konferencji dla dyrektorów bibliotek pedagogicznych, która odbyła się w Sulejówku w dniach 25-26 marca 2015 r. więcej
Stanowisko KDBP wobec ewaluacji modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w kontekście Rozporządzenia MEN z dn. 28 lutego 2013 r.Konferencja Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych po lekturze raportu końcowego ORE : Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – projekt „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” przedstawia swoje stanowisko. więcej
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie zaprasza na konferencję metodyczną dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych „Jak być aktywnym bibliotekarzem: inspiracje do działań popularyzujących czytelnictwo i nie tylko...”. więcej
Sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy „Przystanek Czytanie”Serwis Elektroniczna Biblioteka Pedagogiczna SBP rozpoczyna tworzenie ogólnopolskiej sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych pod nazwą „Przystanek czytanie”. więcej
Trzydniowe spotkanie organizowane jest w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” we współpracy z Wydziałem Informacji i Promocji. więcej
Propozycje zmian w Rozporządzeniu MEN z dn. 28 lutego 2013 r. w/s szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych wypracowane przez KDBPProsimy dyrektorów wszystkich bibliotek pedagogicznych o zapoznanie się z propozycjami wypracowanymi przez KDBP i ewentualne odniesienie się do nich w terminie do 29.01.2015. więcej
    
    
Zachodniopomorski Okręg Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we współpracy z Dyrekcją Książnicy Pomorskiej w Szczecinie organizuje od 2013 roku cykl konferencji pod tytułem Ludzie książki Pomorza Zachodniego. Konferencje odbywają się corocznie w maju w trakcie Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Cykl jest poświęcony upamiętnieniu osób uczestniczących w produkcji, obrocie i upowszechnianiu książek i czasopism, w działaniach promujących czytelnictwo i rozwój bibliotek na Pomorzu Zachodnim: wydawców, bibliotekarzy, antykwariuszy, bibliofilów, archiwistów. Tegoroczna konferencja odbędzie się 14 maja 2015 roku w Sali im. Prof. Henryka Markiewicza w godz. 10.00 – 15.00 więcej
III Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych - patronat SBPSBP objęło swoim patronatem III Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych, które odbędzie się w czerwcu w Krakowie. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP