Artykuły z tagiem: prawo

Kiedy można złożyć skargę na interpretację podatkową?Niekorzystną indywidualną interpretację przepisów podatkowych można zaskarżyć po uprzednim wezwaniu organu interpretacyjnego do usunięcia naruszenia prawa. więcej
Proporcjonalny wymiar urlopu wypoczynkowegoW wielu okolicznościach wskazanych w Kodeksie pracy urlop pracownika należy ustalić w wymiarze proporcjonalnym. Tak jest np. przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także w przypadku podjęcia lub ustania zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego więcej
Opinia KOED o projekcie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o NCBiRncbir oraz ustawy o NCNW związku z trwającymi publicznymi konsultacjami „Projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy o Narodowym Centrum Nauki” Koalicja Otwartej Edukacji pragnie zwrócić uwagę na znowelizowany przepis ustawy, odnoszący się do umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz upowszechniania informacji o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych (art. 25 ust. 4a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268.), który zakłada rezygnację z uzależnienia środków finansowych przyznawanych w ramach DUN na realizację zadań związanych z wydawaniem czasopism i monografii naukowych od ich publikacji w otwartym dostępie. więcej
Jedno zaświadczenie lekarskie dla dwóch płatników świadczeńPrawo do świadczeń chorobowych ustalają oraz podejmują ich wypłatę niektórzy płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ZUS. Podstawowym dokumentem niezbędnym przy ustalaniu prawa do świadczeń chorobowych związanych z niezdolnością do pracy ubezpieczonego jest zaświadczenie lekarskie. więcej
Bloger nie jest wydawcą prasyNie można uznać publikacji internetowej za dziennik lub czasopismo, ponieważ nie spełnia wymagań prawa prasowego - uważa Piotr Kosmaty, autor analizy prawnej zamieszczonej w "Rzeczpospolitej" z 27 lipca. więcej
Kancelaria i archiwum zakładowe - zapisz się już dziś!Już w październiku warsztaty SBP „Kancelaria i archiwum zakładowe” - nie zwlekaj, zapisz się już dziś! więcej
Prawno-organizacyjny aspekt bibliotek samorządowych (wybrane zagadnienia) - zapisz się już dziś!Przypominamy o możliwości rejestracji na nasze warsztaty dot. prawnych i organizacyjnych aspektów pracy w bibliotekach samorządowych, które odbędą się we wrześniu w Warszawie. więcej
Konsekwencje błędów w rozliczeniach z ZUS-emW każdym przypadku, gdy płatnik przekaże do ZUS błędnie sporządzone dokumenty rozliczeniowe, ma obowiązek je skorygować. Zazwyczaj jednak korekta takich dokumentów niesie za sobą określone konsekwencje. więcej
11 zasad polityki bezpieczeństwa w firmieTechnologie zapewniające bezpieczeństwo w firmie nie na wiele się zdadzą, jeśli wszyscy pracownicy firmy nie będą znali, rozumieli i stosowali się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. więcej
Letnie obowiązki z zakresu bhpNa pracodawcy ciąży szereg obowiązków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, które są aktualne w ciągu całego roku kalendarzowego. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP