Artykuły z tagiem: prawo

ABC ochrony danych osobowych w bibliotece - już 15 kwietnia!SBP zaprasza na warsztaty „ABC ochrony danych osobowych w bibliotece, która nie powołała ABI”, które odbędą się 15 kwietnia 2016 r. w Warszawie w siedzibie Wydawnictwa SBP przy ul. Konpczyńskiego 5/7. więcej
Faktury korygujące koszty – problemy na styku starych i nowych przepisówPrzepisy obu ustaw o podatku dochodowym, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r., jako podstawową zasadę rozliczania faktur korygujących m.in. w zakresie kosztów, w sytuacji gdy wystawienie faktur nie jest wynikiem błędu lub innej oczywistej omyłki, przyjmują ich rozliczanie w bieżącym okresie rozliczeniowym z datą ich wystawienia. więcej
ABC ochrony danych osobowych w bibliotece, która nie powołała ABI - zapisz się już dziś!Zachęcamy do zapisów na warsztaty dot. ochrony danych osobowych w bibliotece, które odbędą się już 15 kwietnia br. w Warszawie. więcej
Ustalanie i rekompensata nadgodzin średniotygodniowychPracodawca jest obowiązany do rozliczania czasu pracy pracowników po zakończeniu okresu rozliczeniowego, a w razie stwierdzenia przekroczeń przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy do ich rekompensowania. więcej
Prawa autorskie i prawa pokrewne w działalności bibliotekSBP zaprasza 22 kwietnia 2016 r. na warsztaty dla bibliotekarzy pt. „Prawa autorskie i prawa pokrewne w działalności bibliotek”. więcej
Korygowanie sprzedaży zaewidencjonowanej w kasieDokumentem potwierdzającym fakt dokonania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, gdy sprzedawca zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, jest paragon fiskalny. więcej
Piractwo e-booków w Polsce - zapis debatyCzy da się skutecznie walczyć ze zjawiskiem e-piractwa, jakie są pomysły na rozwiązanie tego problemu, jakie próby podejmuje się w tej walce, czy w Polsce mamy przyzwolenie społeczne na piractwo - to główne zagadnienia debaty online zorganizowanej przez Virtualo, która odbyła się 14 marca. więcej
Świadczenia dla pracowników z tytułu wypadku przy pracyUbezpieczony będący pracownikiem podlega z mocy prawa ubezpieczeniu wypadkowemu, które jest częścią systemu ubezpieczeń społecznych. więcej
Prawa i obowiązki kontrahenta w czasie kontroli krzyżowejUrząd skarbowy ma prawo zażądać od kontrahentów sprawdzanego podatnika przedstawienia dokumentów dotyczących zawieranych z nim transakcji. Takie działania mogą być podjęte po zakończeniu kontroli podatkowej jako efekt dokonanych ustaleń. więcej
Jak prawidłowo wskazać przyczynę wypowiedzenia?Prawo pracy przewiduje obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia przez wskazanie jego przyczyny. Ogranicza jednak ten wymóg do umowy na czas nieokreślony, co jest następstwem szczególnej pozycji, jaką cieszy się bezterminowa umowa o pracę. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP