Artykuły z tagiem: prawo

Prawa i obowiązki kontrahenta w czasie kontroli krzyżowejUrząd skarbowy ma prawo zażądać od kontrahentów sprawdzanego podatnika przedstawienia dokumentów dotyczących zawieranych z nim transakcji. Takie działania mogą być podjęte po zakończeniu kontroli podatkowej jako efekt dokonanych ustaleń. więcej
Darczyńca, obdarowany i podatki. O czym poinformować?O czym należy informować osoby, którym NGO przekazuje darowiznę, by nie poczuły się niemile zaskoczone obowiązkami podatkowymi? Co warto komunikować osobom, które chcą wesprzeć finansowo lub rzeczowo NGO, aby było to dla nich bardziej podatkowo zachęcające? więcej
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza na warsztaty „ABC - ochrony danych osobowych w bibliotece, która nie powołała ABI”, które odbędą się 15 kwietnia 2016 r. w Warszawie w siedzibie Wydawnictwa SBP przy ul. Konpoczyńskiej 5/7. więcej
Podanie do publicznej wiadomości informacji o zmianie lokalizacji filii bibliotecznej jest obowiązkoweBiblioteka chce również otworzyć nową filię, o ile organizator wyrazi taką wolę. Powołanie nowej placówki również wiąże się ze zmianą statutu w części dotyczącej lokalizacji filii. więcej
Podatek od świadczeń wypłacanych zleceniobiorcomWypłacane przez zleceniodawców należności z tytułu umów zawartych ze zleceniobiorcami zazwyczaj nie ograniczają się tylko do „czystego” wynagrodzenia za wykonanie zlecenia. więcej
Prywatność – o czym to będzie?Dostępny jest już lutowy numer Biuletynu EBIB o prywatności w bibliotece, o ochronie danych osobowych, o tym jak biblioteki mogą wspierać czytelników w tym zakresie więcej
Sprawdzenie w ZUS poprawności naliczonych za zleceniobiorcę składek emerytalno-rentowychOd 1 stycznia 2016 r. znacząco zmieniły się przepisy odnośnie oskładkowania umów zlecenia. Nowe przepisy są jednak tak skonstruowane, że zleceniodawcy mogą mieć poważne problemy z ustaleniem, do jakich obowiązkowych ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnego, czy tylko zdrowotnego) powinni zgłosić osoby wykonujące u nich umowę zlecenia i uzyskujące z tego tytułu wynagrodzenie niższe niż kwota minimalnej płacy. więcej
Ustanowienie pełnomocnika w sprawach podatkowychPodatnik, chcąc zlecić prowadzenie sprawy podatkowej pełnomocnikowi, musi udzielić wybranej osobie pełnomocnictwa szczególnego. więcej
Trzy najważniejsze zmiany w umowach o pracę22 lutego 2016 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące umów o pracę. Ograniczają one możliwość zawierania umów na czas określony, a w niektórych aspektach zrównują te umowy z umowami na czas nieokreślony. więcej
Warsztaty „Prawa autorskie i prawa pokrewne w działalności bibliotek”, 22 kwietnia 2016 r., WarszawaStowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zaprasza 22 kwietnia 2016 roku na warsztaty dla bibliotekarzy pt. „Prawa autorskie i prawa pokrewne w działalności bibliotek”. Warsztaty odbędą się w siedzibie Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Praga - Południe m.st. Warszawy przy ul. Meissnera 5, w godzinach od 10.00 do 15.00. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP