Artykuły z tagiem: prawo

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia rodzicielskiegoBrak ubezpieczenia chorobowego uniemożliwia m.in. osobom bezrobotnym i studentom skorzystanie z zasiłku macierzyńskiego, z tytułu porodu lub przyjęcia dziecka na wychowanie. więcej
Biblioteka nie może zarabiaćWojewoda dolnośląski uważa, że biblioteka samorządowa nie może prowadzić działalności gospodarczej. więcej
Zasady korygowania deklaracji VAT w 2016 r.Z uwagi na to, że podatnik przy rozliczaniu VAT za dany okres rozliczeniowy może popełnić błąd, poprzez złożenie korekty ma możliwość jego poprawienia. Tak więc podatnik rozliczający podatek VAT za okresy miesięczne czy kwartalne, po stwierdzeniu błędu w złożonej już deklaracji powinien ją skorygować. więcej
Korekta VAT a wartość początkowa środka trwałegoInstytucja kultury przyjęła do używania środek trwały - ogrodzenie. Po zakończonym roku instytucja koryguje VAT naliczony według ostatecznej struktury, a jego nadwyżkę musi przekazać do organizatora. więcej
Czas sporządzić dla ubezpieczonych roczną informację o składkach ZUSObowiązkiem każdego płatnika składek jest nie tylko zgłoszenie zatrudnionej osoby do odpowiednich ubezpieczeń oraz comiesięczne rozliczanie i opłacanie za nią należnych składek do ZUS. więcej
GIODO nakazuje Facebookowi usunięcie danychFacebook ma usunąć dane na temat polskiego obywatela, które zostały opublikowane bez jego zgody. Usunięcie nakazał polski GIODO, kierując decyzję do polskiej spółki Facebooka. więcej
Obniżony etat zamiast wychowawczegoSkorzystanie z pełnej puli urlopów związanych z wychowywaniem dziecka może oznaczać kilkuletnią przerwę w zatrudnieniu. Wielu pracowników nie chce wyłączać się na tak długi okres z aktywności zawodowej – korzysta więc z możliwości łączenia pracy z opieką nad dzieckiem. więcej
Urlopu wypoczynkowego nie można rozdrabniaćW wielu zakładach pracy zdarzają się problemy z wykorzystywaniem na bieżąco urlopów wypoczynkowych. W praktyce trudności bywają zwłaszcza z „wybraniem” co najmniej 14-dniowego wypoczynku, który pracownicy woleliby czasem wykorzystać w podziale na mniejsze odcinki czasu. więcej
Re-use – ustawa po linii najmniejszego oporu?Ustawa o o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zwana ustawą o re-use (uchwalona przez Sejm na ostatnim posiedzeniu 29 stycznia, druk sejmowy 141) implementuje dyrektywę 2013/37/UE i zapewnia bardziej przejrzyste i łatwiejsze stosowanie reguł ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. więcej
Dodatkowa działalność usługowa ośrodka kulturyOśrodek kultury posiada samochód służbowy. Dyrektor planuje wykorzystywać go do usługowego przewożenia towarów - artykułów spożywczych. Czy ośrodek może wykonywać taką działalność? Jeśli tak, to czy trzeba dopisać taką działalność do działalności gospodarczej? więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP