Artykuły z tagiem: prawo

Wiceminister na spotkaniu w Naczelnej Dyrekcji Archiwów PaństwowychW związku z nowelą ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych planuje ogłoszenie w styczniu 2016 r. konkursu w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”. więcej
VAT przy nieodpłatnym przekazaniu prezentówGeneralnie opodatkowaniu VAT podlegają czynności odpłatne. Na zasadzie wyjątku opodatkowaniu podlegają także niektóre czynności nieodpłatne, w tym m.in. nieodpłatne przekazanie towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało. więcej
VAT przy nieodpłatnym przekazaniu prezentówGeneralnie opodatkowaniu VAT podlegają czynności odpłatne. Na zasadzie wyjątku opodatkowaniu podlegają także niektóre czynności nieodpłatne, w tym m.in. nieodpłatne przekazanie towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT z tytułu ich nabycia. więcej
Kary za przewinienia skarbowe w 2016 r.Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę – a będzie ono w przyszłym roku wynosić 1.850 zł – rzutuje na zakres odpowiedzialności za nienależyte wypełnianie obowiązków wobec fiskusa. więcej
Kosztowe rozliczenie grudniowych wynagrodzeńObciążanie kosztów danego miesiąca wynagrodzeniami pracowników należnymi za ten okres oraz naliczonymi od nich składkami ZUS uzależnione jest od ich opłacenia w ustawowo określonych terminach. więcej
Korekta kosztów i przychodów w 2016 rokuWśród zmian, jakie w podatku dochodowym wejdą w życie wraz z nowym rokiem, znalazły się te dotyczące zasad rządzących korektami przychodów i kosztów podatkowych. więcej
Nowatorskie sposoby rozliczania się z fiskusemZapłata podatku z konta członka najbliższej rodziny podatnika będzie pełnoprawnym sposobem rozliczania się z fiskusem. Dopuszczalne stanie się także regulowanie zobowiązań podatkowych nieprzekraczających tysiąca złotych przez osoby niespokrewnione. więcej
Zasady wystawiania duplikatów fakturDuplikat faktury wystawia się w przypadku, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie. Zazwyczaj dokument taki wystawia sprzedawca towarów lub usług na wniosek nabywcy. więcej
Ostatni miesiąc na przedstawienie stanowiska w konsultacjach dotyczących platform internetowychTrwają konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie otoczenia regulacyjnego platform i pośredników internetowych, przetwarzania danych, chmur obliczeniowych i gospodarki współpracy. więcej
Wydatki sfinansowane ze środków EFRR i urzędu miasta nie są kosztem uzyskania przychodów instytucji kulturyCzy wszystkie koszty i wydatki związane z projektem, a także amortyzacja środków trwałych sfinansowanych ze środków projektu nie są kosztami uzyskania przychodów? więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP