Artykuły z tagiem: prawo

List w sprawie dialogu społecznegoDoniesienia prasowe o niejawnych pracach nad nową ustawą o Radzie Dialogu Społecznego budzą zaniepokojenie w środowisku organizacji pozarządowych. więcej
Czas rozliczyć opłaty środowiskoweZ końcem marca br. mija termin rozliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska za 2014 r. więcej
Projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego - prace zakończoneSejmowa podkomisja ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zakończyła prace nad przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego. więcej
Dzięki jakim darowiznom można zaoszczędzić na podatku?Odliczeniem, z którego można skorzystać w zeznaniu rocznym i które może obniżyć zobowiązanie wobec fiskusa, jest darowizna. więcej
Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej - pytanieCzy dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek należy ująć w rachunku zysków i strat w dziale A. Przychody netto ze sprzedaży produktów (pozycja „Dotacje na działalność podstawową”) czy w dziale D. Pozostałe przychody operacyjne? więcej
Jak określić miejsce pracy w umowie o pracę?Zapis określający miejsce wykonywania pracy to jedno z kluczowych postanowień umowy o pracę. Wskazuje on nie tylko stałe miejsce wykonywania pracy, ale pośrednio decyduje również o tym, kiedy występuje podróż służbowa. więcej
Stanowisko organizacji bibliotekarskich w sprawie udzielania pomocy finansowej na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznegoStanowisko SBP, Stowarzyszenia EBIB, PFBN oraz KDBASP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy finansowej na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. więcej
List otwarty FEP ws. decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE dot. redukcji VAT na e-booki przez Francję i LuksemburgTrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w ostatnich dniach negatywny wyrok w sprawie wprowadzenia przez Francję i Luksemburg obniżonych stawek VAT na e-booki (od 2012 we Francji 5,5%, w Luksemburgu 3%). więcej
Wybierz wzór sprawozdania finansowegoSprawozdanie finansowe za 2014 rok musi być sporządzone według zasad określonych bezpośrednio w ustawie o rachunkowości. Możliwe wzory są dwa - organizacja wybiera jeden z nich. więcej
Czy unijna reforma prywatności może stać się niewypałem?Prawo ochrony danych w UE miało być tak zreformowane, aby zapewniło ochronę prywatności w świecie cyfrowych technologii i by giganci, tacy jak Google czy Facebook, zaczęli się liczyć z organami ochrony danych. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP