Artykuły z tagiem: prawo

List w sprawie dialogu społecznegoDoniesienia prasowe o niejawnych pracach nad nową ustawą o Radzie Dialogu Społecznego budzą zaniepokojenie w środowisku organizacji pozarządowych. więcej
Czas rozliczyć opłaty środowiskoweZ końcem marca br. mija termin rozliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska za 2014 r. więcej
Projekt nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego - prace zakończoneSejmowa podkomisja ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zakończyła prace nad przygotowaniem projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego. więcej
Dzięki jakim darowiznom można zaoszczędzić na podatku?Odliczeniem, z którego można skorzystać w zeznaniu rocznym i które może obniżyć zobowiązanie wobec fiskusa, jest darowizna. więcej
Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Biblioteki Narodowej - pytanieCzy dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek należy ująć w rachunku zysków i strat w dziale A. Przychody netto ze sprzedaży produktów (pozycja „Dotacje na działalność podstawową”) czy w dziale D. Pozostałe przychody operacyjne? więcej
Jak określić miejsce pracy w umowie o pracę?Zapis określający miejsce wykonywania pracy to jedno z kluczowych postanowień umowy o pracę. Wskazuje on nie tylko stałe miejsce wykonywania pracy, ale pośrednio decyduje również o tym, kiedy występuje podróż służbowa. więcej
Stanowisko organizacji bibliotekarskich w sprawie udzielania pomocy finansowej na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznegoStanowisko SBP, Stowarzyszenia EBIB, PFBN oraz KDBASP w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie udzielania pomocy finansowej na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki oraz cyfrowe udostępnienie zasobów kultury w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. więcej
List otwarty FEP ws. decyzji Trybunału Sprawiedliwości UE dot. redukcji VAT na e-booki przez Francję i LuksemburgTrybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w ostatnich dniach negatywny wyrok w sprawie wprowadzenia przez Francję i Luksemburg obniżonych stawek VAT na e-booki (od 2012 we Francji 5,5%, w Luksemburgu 3%). więcej
Wybierz wzór sprawozdania finansowegoSprawozdanie finansowe za 2014 rok musi być sporządzone według zasad określonych bezpośrednio w ustawie o rachunkowości. Możliwe wzory są dwa - organizacja wybiera jeden z nich. więcej
Czy unijna reforma prywatności może stać się niewypałem?Prawo ochrony danych w UE miało być tak zreformowane, aby zapewniło ochronę prywatności w świecie cyfrowych technologii i by giganci, tacy jak Google czy Facebook, zaczęli się liczyć z organami ochrony danych. więcej
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Serwis SBPSerwis SBP
Projekt SBPProjekt SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP