Artykuły z tagiem: prawo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznegoTrwają prace nad ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, do której włączono także instytucji kultury: biblioteki, muzeów i archiwów. więcej
W jaki sposób rozwiązać umowę?W prawie cywilnym obowiązuje zasada dotrzymywania umów (z łac. pacta sunt servanda). Wobec tego regułą powinno być wygaszenie kontraktu na skutek jego wykonania. więcej
SBP zaprasza na warsztaty poświęcone ochronie danych osobowych w bibliotece, które odbędą się 23 kwietnia 2015 roku w siedzibie Wydawnictwa SBP. więcej
Ekwiwalent urlopowy przy nieobecności w pracyEkwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłaca się w razie definitywnego rozwiązania stosunku pracy. Ustawodawca określił, według jakich zasad należy obliczać jego wysokość. więcej
Rząd przyjął projekt ustawy o rozwoju lokalnymRząd przyjął projekt ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. więcej
Czas na roczne rozliczenie płatnika, czyli sporządzamy deklarację PIT-4RKoniec stycznia wyznacza termin złożenia przez płatników, którzy w ciągu roku podatkowego zobowiązani są do obliczania i pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, rocznej deklaracji PIT-4R. więcej
Świadczenia należne w razie wypadku w drodze do lub z pracyNiezdolność do pracy powstała w wyniku wypadku w drodze do lub z pracy uprawnia do skorzystania z różnego rodzaju świadczeń. Co prawda nie są one finansowane z ubezpieczenia wypadkowego, jednak zasady ich przyznawania bywają nieco korzystniejsze od tych ogólnych, podobnie jak wysokość niektórych świadczeń chorobowych. więcej
Propozycje zmian w Rozporządzeniu MEN z dn. 28 lutego 2013 r. w/s szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych wypracowane przez KDBPProsimy dyrektorów wszystkich bibliotek pedagogicznych o zapoznanie się z propozycjami wypracowanymi przez KDBP i ewentualne odniesienie się do nich w terminie do 29.01.2015. więcej
Zimowy urlop z finansowym wsparciem pracodawcyOkres ferii zimowych to czas dwutygodniowego wypoczynku nie tylko dla dzieci, lecz także dla ich rodziców. więcej
Kierownik biblioteki tak jak dyrektor - podlega przepisom przejściowymCzy kierownik gminnej biblioteki publicznej, który został w 2002 r. powołany na czas nieokreślony, po 1 stycznia 2015 r. przestał być kierownikiem? Czy organizator powinien powołać go na nowe stanowisko? więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP