Artykuły z tagiem: prawo

Oświadczenie MKiDN dot. opłaty reprograficznejJedną z fundamentalnych zasad polskiego prawa autorskiego, jak i prawa autorskiego wielu innych państw, jest dozwolony użytek osobisty, w ramach którego dozwolone jest nieodpłatne korzystanie z rozpowszechnionego utworu, w tym skopiowanie go i przekazanie pojedynczych egzemplarzy swojej rodzinie lub osobom, z którymi pozostaje się w stałych relacjach towarzyskich. więcej
Składki ZUS w kosztach płatnikaPodmioty, które dokonują wypłat wynagrodzeń ze stosunku pracy, zobowiązane są jako płatnicy do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od tych wynagrodzeń. więcej
XVII Forum ADO/ABI - patronat SBP         08.10.2014
XVII Forum ADO/ABI - patronat SBPDziałalność organów ochrony danych osobowych i orzecznictwo sądów wpływają na dynamiczne zmiany w stosowaniu i wykładni przepisów o ochronie danych osobowych, które w zasadniczej części przyjmowano kilkanaście lat temu. więcej
Dokumenty rozliczeniowe ZUS za pracownika na zwolnieniu lekarskimJednym z obowiązków pracodawcy, jako płatnika składek, jest sporządzanie i przekazywanie do ZUS za pracowników miesięcznych dokumentów rozliczeniowych. więcej
Korzystanie ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez emeryta zatrudnionego w bibliotecePracownik przeszedł na emeryturę w domu kultury i tam jest uprawniony do korzystania z ZFŚS (jako były pracownik, bo dom kultury prowadzi ZFŚS). więcej
Pracodawca pod kontrolą inspekcjiPracodawca w każdej chwili może zostać poddany kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, która zweryfikuje czy przepisy prawa pracy, a w szczególności te dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia, są u danego pracodawcy przestrzegane. więcej
Ograniczenia w prawie do zasiłku macierzyńskiegoAktywna zawodowo kobieta, która urodzi dziecko, może korzystać z zasiłku macierzyńskiego i to nawet przez rok po porodzie. więcej
Koszty badań profilaktycznych a składki ZUSPracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do jej wykonywania na określonym stanowisku. więcej
Czy można korzystać z utworów z nielegalnych źródeł?W najnowszej broszurce KOED dr Krzysztof Siewicz pisze o problemie legalności źródła w dozwolonym użytku. więcej
Kto w 2015 r. będzie musiał ewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej?Obecne rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązuje do końca 2014 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowego rozporządzenia w sprawie tych zwolnień. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP