Artykuły z tagiem: prawo

Otwartość w Sieci i prawo autorskie         23.07.2014
Otwartość w Sieci i prawo autorskieZapraszamy pracowników organizacji pozarządowych i instytucji kultury na szkolenie na temat prawa autorskiego, wolnego licencjonowania i udostępniania zasobów w Sieci, które odbędzie się 12 sierpnia w Opolu. więcej
Badania profilaktyczne w firmiePodstawą dopuszczenia do pracy każdego pracownika jest orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. więcej
Krótsza norma dla niepełnosprawnych już bez zaświadczenia16 lipca 2014 r. weszły w życie zmiany przepisów dotyczących norm czasu pracy dla niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. więcej
Co jest zbiórką publiczną, co nią nie jest - infografikaObowiązują już zmiany w zbiórkach. Zmienia się m.in. podejście do tego, co jest zbiórką publiczną. więcej
I spotkanie europejskich organizacji przemysłu książkowego4 i 5 kwietnia odbyło się I spotkanie europejskich organizacji przemysłu książkowego. Celem spotkania było nawiązanie współpracy pomiędzy stowarzyszeniami księgarskimi i wydawniczymi z całej Europy. więcej
Nowe zbiórki publiczneŁatwiej można zgłosić zbiórkę publiczną na zbiórki.gov.pl i każdy może sprawdzić dane dotyczące zbiórek on-line. więcej
O nagrodzie jubileuszowej decyduje zatrudnienie w instytucji kultury w dniu nabycia prawa do niejPracownik instytucji kultury od 3 września 1979 r. do 31 grudnia 2005 r. wypracował łączny staż pracy 25 lat 20 miesięcy 20 dni. W 2005 r., gdy pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, był zatrudniony w zakładzie pracy, w którym nie przysługiwała mu nagroda jubileuszowa. więcej
Publiczne konsultacje Science 2.03 lipca, zgodnie z zapowiedziami KE ws. planów na rok 2014, ruszyły konsultacje społeczne nad koncepcją Science 2.0 czyli nowymi trendami w prowadzeniu badań. więcej
Termin przekazania przez instytucje kultury sprawozdań Rb-Z i Rb-N za II kwartał 2014 rokuPrzypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2010 r. nr 43 poz. 247,ostatnia zmiana: Dz. U. z 2013 r., poz. 1344) do dnia 14 lipca 2014 r. należy złożyć sprawozdania Rb-Z i Rb-N za II kwartał 2014 roku. więcej
Gdy pracownik porzuca pracęPrzypadki porzucenia pracy przez pracownika są jednostkowe, jednak w okresach sezonowego ożywienia zjawisko to przybiera na sile. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP