Artykuły z tagiem: prawo

Rekompensata za pracę w dniu świątecznymZasadniczo dniami wolnymi od pracy są m.in. dni świąteczne określone w ustawie o dniach wolnych od pracy. Święta dodatkowo objęte są zakazem pracy w placówkach handlowych. Pomimo tych ograniczeń ustawodawca wskazał rodzaje prac, które można wykonywać w święta. więcej
Ulgi podatkowe dla tych, którzy będą kupować książki, zapowiedziało włoskie ministerstwo rozwoju gospodarczego. Wyjaśniono, że celem tego rozwiązania jest wsparcie czytelnictwa i przeżywających trudności księgarń, które nie należą do wielkich sieci sprzedaży. więcej
Zatrudnienie prawnika w biblioteceCzy w bibliotece można skorzystać z outsourcingu usług prawnych, czy też trzeba zatrudnić prawnika na podstawie umowy o pracę? Jeśli musi to być etat, to z jakich przepisów to wynika? Biblioteka może bez przeszkód korzystać z zewnętrznych usług prawniczych. więcej
Jak rozliczyć dietę przy „delegacyjnych” posiłkach?Podróż służbowa w wielu przypadkach oznacza kilkudniowy, a nawet dłuższy wyjazd pracownika poza swoje miejsce zamieszkania. Pracodawca może mu w związku z tym zabezpieczyć nie tylko zakwaterowanie, ale również wyżywienie. więcej
RPO skarży VAT na e-bookiRzecznik Praw Obywatelskich - Irena Lipowicz złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą przepisów obciążających 23% stawką VAT na publikacje elektroniczne. więcej
Ochrona danych osobowych w bibliotece - jedno wolne miejsce!Zwolniło się jedno miejsce na warsztaty „Ochrona danych osobowych w bibliotece”, które odbędą się już 12 grudnia br. Zapraszamy do rejestracji - kto pierwszy, ten lepszy. więcej
Współczynnik urlopowy w 2014 r.Pracownikom, którzy do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nie wykorzystali należnego im urlopu, przysługuje ekwiwalent pieniężny. Metodyka jego obliczania nakazuje stosowanie do tego celu współczynnika urlopowego. więcej
Rozliczenie VAT przez wystawcę faktury korygującejDokumentami korygującymi stosowanymi przez podatników VAT są faktury korygujące oraz noty korygujące. Te pierwsze sporządzane są przez wystawcę faktury pierwotnej, natomiast drugie przez nabywcę. Dokumenty te służą do poprawienia błędów w fakturze pierwotnej. więcej
Ochrona danych osobowych w bibliotece - relacja z warsztatówW dniach 10 i 17 października 2013 roku SBP zorganizowało warsztaty z cyklu „Ochrona danych osobowych w bibliotece”, które odbyły się w Biurze Zarządu Głównego SBP w Warszawie. Prowadziła je Sylwia Czub-Kiełczewska - specjalistka z dziedziny ochrony danych osobowych. więcej
Pora zimowa dokłada pracodawcy obowiązkówZimowa aura wiąże się często z utrudnionymi warunkami wykonywania pracy. Wymaga to od pracodawcy zastosowania dodatkowych środków polegających przede wszystkim na przeciwdziałaniu skutkom opadów śniegu i niskich temperatur. Mają one na celu „zrekompensowanie” pracownikom ujemnych następstw okresu zimowego. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP