Artykuły z tagiem: prawo

Okoliczności wydania zaświadczenia o braku zaległościPodatnicy w prowadzonej działalności gospodarczej niejednokrotnie muszą legitymować się różnego rodzaju zaświadczeniami, w tym o niezaleganiu w podatkach. W tej sytuacji występują do urzędu skarbowego z żądaniem jego wydania. Organ zasadniczo powinien takie zaświadczenie wydać. więcej
Działalność prowadzona przez bibliotekęCzy biblioteka może prowadzić działalność inną niż biblioteczna, skoro art. 4 ust. 1 Ustawy z 27 czerwca 1997 r. jest sprzeczny z art. 13 ust. 2 pkt 6 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej? więcej
Macierzyński i rodzicielski nie wykluczają etatuUrlopy pracownicze związane z rodzicielstwem mają charakter celowy - ich przeznaczeniem jest w pierwszym rzędzie sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Nie oznacza to jednak, że pracownik korzystający z takich urlopów jest automatycznie wyłączony z możliwości zarobkowania. więcej
W jakim terminie udzielić pracownikowi zaległego urlopu?Od 2012 r. urlop zaległy z poprzedniego roku pracownik powinien wykorzystać do 30 września roku następnego. Roszczenie pracownika o wykorzystanie zaległego urlopu przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym stał się wymagalny. Ostateczny termin udzielenia urlopu zaległego nie dotyczy urlopu na żądanie. więcej
Powrót do pracy na mocy wyrokuSprawy sądowe z powództwa pracownika często kończą się jego wygraną. W zależności od treści wyroku, procesujący się pracownik może otrzymać świadczenie pieniężne lub powrócić do pracy, z której został bezprawnie zwolniony. więcej
Woda w sezonie letnim dla pracowników instytucji kulturyNadeszło lato, a co za tym idzie, nadzieja na prawdziwie letnie temperatury. Okres letnich upałów wiąże się z szeregiem obowiązków leżących po stronie instytucji kultury jako pracodawcy, a dotyczących zaopatrzenia pracowników w napoje. więcej
Wynagrodzenie za pracę i chorobę dla pracownicy w ciążyPracownica będąca w ciąży jest chroniona w tym okresie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Ma także prawo, w okresie choroby przypadającej w czasie ciąży, do wyższej wysokości wynagrodzenia chorobowego niż pozostali pracownicy. więcej
Zmiana warunków pracy wymaga informacjiIndywidualne warunki zatrudnienia wynikają z różnych źródeł. Część z nich zapisana jest tylko w umowie o pracę, niektóre zaś regulowane są przez przepisy zakładowe. W małych zakładach, wobec braku aktów zakładowych, warunki pracy określa też tzw. informacja dodatkowa. Zmiana danych określonych jej zakresem wymaga aktualizacji informacji. więcej
Zagrożona neutralność internetu w UEOperatorzy od dawna chcą złamania neutralności sieci. Chcieliby oni decydować o tym, jaka informacja ma być traktowana lepiej. Chcieliby też brać pieniądze za takie lepsze traktowanie. To mogłoby podzielić internet na dwie kategorie e-usług - tych szybkich, za którymi stoją duże firmy, oraz całą resztę. więcej
O podatku od towarów i usługW ramach cyklu „Poniedziałek z Prawnikiem”, dziś zapraszamy do lektury materiału Pana Bolesława Howorki. W artykule porusza on sprawy podatku od towarów i usług. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP