Artykuły z tagiem: prawo

Czy pracodawca ma prawo zdegradować kustosza, który ma licencjat z bibliotekoznawstwa na bibliotekarza?Zapraszamy do kolejnej odsłony cyklu Poniedziałek z Prawnikiem, w którym poznamy odpowiedź na następujące pytanie: czy pracodawca ma prawo zdegradować kustosza, który ma licencjat z bibliotekoznawstwa na bibliotekarza? więcej
Opłaty za korzystanie z bibliotek?Od dziewięciu lat, czyli od czasu wejścia do UE, Polska zalega z wdrożeniem unijnego przepisu dot. opłat za korzystanie z książek w bibliotekach. Nad nowym prawem pracuje obecnie resort kultury. Uspokaja, że czytelnicy nie będą musieli płacić za wypożyczanie. więcej
Posiedzenie Krajowej Rady Bibliotecznej, które odbyło się 27 marca 2013 roku poświęcono przede wszystkim na rozpatrywanie wniosków w sprawie łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury. Rozpatrzono osiem wniosków, wydano 5 opinii pozytywnych i 3 negatywne. więcej
Prawo do dodatku specjalnego oraz dodatek kierowniczy w bibliotecePierwsza sprawa to prawo do dodatku specjalnego pracowników zatrudnionych na cały etat w bibliotece. Jeden z nich prowadzi rozliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a drugi prowadzi szkolenia dla nowo przyjętych pracowników. Czy można wypłacić im dodatek specjalny? więcej
Kiedy wystawia się fakturę zbiorczą?Od 1 stycznia 2013 r. wprowadzono uproszczenie w zakresie fakturowania. Podatnik VAT może bowiem wystawiać faktury zbiorcze dla udokumentowania kilku odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca. Wystawia się je nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę. więcej
Pierwsze posiedzenie Forum Prawa AutorskiegoWprowadzenie do polskiego prawa zasad korzystania z utworów osieroconych oraz zapewnienie szerszego dostępu do dzieł, których nakład został wyczerpany (dzieła out-of-commerce) - to główne tematy, które podejmowali uczestnicy pierwszego posiedzenia Forum Prawa Autorskiego. więcej
Reforma prawa autorskiego dla edukacjiCentrum Cyfrowe rozpoczyna nowy projekt: „Reforma prawa autorskiego dla edukacji” w ramach którego powstanie raport diagnozujący problemy związane z prawem autorskim, na jakie w swojej działalności natrafiają nauczyciele i instytucje edukacyjne oraz przygotować propozycje, które umożliwią swobodne działanie szkołom, nauczycielom i uczniom w środowisku cyfrowym. więcej
Prawniczy Biuletyn EBIBZapraszamy do lektury prawniczego numeru Biuletynu EBIB - artykuły poruszają różne aktualne zagadnienia związane z działalnością bibliotek. Mamy zatem prawo autorskie, licencjonowanie treści w Europie, otoczenie prawne serwisów elektronicznych a także przepisy związane z egzemplarzem obowiązkowym. więcej
Propozycje zmian w ustawie Karta Nauczyciela21 marca, wysłano do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. więcej
Spotkanie w sprawie bibliotek szkolnych i publicznych w MAiCW Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji 18 marca 2013 r. odbyło się spotkanie reprezentantów środowiska bibliotekarskiego z ministrem Michałem Bonim. Uczestniczyli w nim oprócz gospodarzy m.in.: wiceminister edukacji, przedstawiciele Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (z przewodniczącą Elżbietą Stefańczyk), Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, organizatorzy akcji „STOP likwidacji bibliotek szkolnych”, a także dyrektorzy bibliotek. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP