Artykuły z tagiem: prawo

Uczenie o dozwolonym użytku nie jest nakłanianiem do łamania prawaW „Dzienniku Gazecie Prawnej” z 11 lutego 2013 r. ukazał się tekst „Czy można będzie kserować całe książki, nawet w bibliotekach?”, dotyczący kampanii o kserowaniu i dozwolonym użytku. Tekst zawiera krytyczne wypowiedzi na temat kampanii, w tym oskarżenie o nawoływanie do łamania prawa. więcej
Biblioteki szkolne nie zniknąUczniowie muszą mieć możliwość korzystania z biblioteki w ramach szkoły publicznej. Stanowi o tym art. 67 Ustawy o systemie oświat. Nie zmierzamy go zmieniać. Chcemy jedynie, aby w szkole mogła funkcjonować jednocześnie biblioteka szkolna i publiczna, jeśli władze gminy zdecydują się na takie rozwiązanie - napisano na stronie MAiC. więcej
PIK o otwartych zasobach publicznychŚrodowisko wydawców skupionych w Polskiej Izbie Książki popiera ideę otwartych zasobów publicznych. Uważa jednak, że rozwiązania zaproponowane w przygotowanym przez MAiC projekcie założeń do ustawy o otwartych zasobach publicznych, mogą w konsekwencji doprowadzić do ograniczenia i zmonopolizowania dostępu społeczeństwa do wiedzy oraz zubożenia w sferze kultury, nauki i sztuki. więcej
Poniedziałek z Prawnikiem o stażu pracy w bibliotece szkolnej a pracy w bibliotece naukowejOd miesiąca pracuję w bibliotece naukowej. Wcześniej byłam 5 lat zatrudniona w bibliotece szkolnej. Jaki powinnam mieć stopień i jakie są moje możliwości awansu? Która ustawa mnie obejmuje? Zostałam poinformowana przez kadry, że mój staż pracy w bibliotece szkolnej w ogóle się nie liczy, jestem zatrudniona jako bibliotekarz i mam szansę na zostanie starszym bibliotekarzem za 4 lata. więcej
Stanowisko PIK wobec akcji CC i Bibliosfery dot. kopiowaniaPolska Izba Książki zareagowała na propozycję organizatorów (Centrum Cyfrowego i serwisu bibliosfera.net) akcji informacyjnej dotyczącej kopiowania w bibliotekach. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z treścią stanowiska PIK. więcej
Ochrona praw autorskich może być sprzeczna z Prawami CzłowiekaEuropejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Ashby Donald and others v. France jednogłośnie uznał, że artykuł 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka znajduje zastosowanie w sprawach dotyczących naruszenia monopoli intelektualnych, w których można mówić o wolności słowa. więcej
Interwencja w sprawie bibliotek szkolnychPrzewodnicząca SBP skierowała list do Michała Boniego - Ministra Adminictracji i Cyfryzacji, Krystyny Szumilas - Minister Edukacji Narodowej, Bogdana Zdrojewskiego - Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotyczący projektu założeń do ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego. Wyraziła w nim obawy SBP dotyczące konsekwencji umieszczenia zapisu umożliwiającego włączenie biblioteki szkolnej do biblioteki publicznej. więcej
Na co można wydatkować nieplanowane przychody biblioteki?W planie finansowym na 2012 r. biblioteka wykazała stratę bilansową netto do wysokości amortyzacji sukcesywnej środków trwałych. W trakcie roku okazało się, że osiągnęła wyższe przychody z tytułu kar za przetrzymane zbiory. Czy w takiej sytuacji biblioteka może pomniejszyć planowaną stratę i przeznaczyć te środki na pokrycie amortyzacji i wydatkować na prowadzoną modernizację w 2013 r.? Czy w tym przypadku potrzebna jest zgoda organizatora? więcej
Kserowanie w bibliotekach - akcja informacyjna i konkursKserowanie budzi wiele kontrowersji, od lat mają miejsce kampanie mając zniechęcić do kopiowania książek. Ale sytuacja prawna wcale nie jest skomplikowana. Można kserować. więcej
Wydłużenie czasu pracy bibliotekarzyBibliotekarze w szkołach nie będą musieli być zatrudniani na podstawie Karty Nauczyciela, co spowoduje wydłużenie czasu ich pracy z 30 do 40 godzin tygodniowo. Informuje o tym „Rzeczpospolita” z 5 lutego. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP