Artykuły z tagiem: prawo autorskie

Re-use w muzeach, bibliotekach i archiwachZastanawialiście się kiedyś, czy „Szał” Podkowiańskiego może być użyty do promocji paszy dla koni albo czy muzeum może zażądać opłaty za użycie wizerunku obrazu? więcej
Korzystanie z muzyki, zgłoszenie do ZAiKS. O czym pamiętać?Jakie są zasady korzystania z utworów muzycznych? Na co uważać? Jak zgłasza się skorzystanie z czyjegoś utworu (muzyki, piosenki) do ZAiKS? Tego wszystkiego dowiesz się na kolejnym webinarium ngo.pl, które odbędzie się 7 czerwca o godz. 16. więcej
Innowacyjność i kreatywność kluczowe dla Europy - stowarzyszenia technologiczne Grupy Wyszehradzkiej o reformie prawa autorskiegoJednolity rynek Cyfrowy powinien zapewniać wolny i równy dostęp do informacji, zasobów kulturalnych i edukacyjnych – czytamy w liście otwartym Open Letter of Visegrad Tech Associations słowackiego IT Association, ZIPSEE “Cyfrowa Polska”, czeskiego Consumer Electronics Association i węgierskiego IVSZ – ICT Association of Hungary. więcej
Stanowisko KOED nt. stanowiska rządu RP ws unijnej reformy prawa autorskiegoW ramach Koalicji Otwartej Edukacji (KOED) z zainteresowaniem zapoznaliśmy się z przedstawionym 8 marca przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na posiedzeniu Komisji Sejmowej ds. Unii Europejskiej projektem stanowiska rządu RP na temat projektu dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. więcej
ZAiKS i spółka pod większym nadzorem? Będzie nowa ustawa o zbiorowym zarządzaniuOrganizacje takie jak ZAiKS powinny być skuteczniej dyscyplinowane w kwestii przejrzystości i skuteczności wypłat. Trzeba też uregulować kwestię licencji wieloterytorialnych. Ministerstwo kultury zabrało się za to późno, ale lepiej późno niż wcale. więcej
Umowy dotyczące praw autorskich - materiały po webinariumNa co zwrócić uwagę podpisując umowę dotyczącą praw autorskich? Jakich błędów unikać przy zawieraniu umów z autorami? Tego wszystkiego można było dowiedzieć się podczas webinarium ngo.pl. więcej
Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób zatrudnionych lub współpracujących stale z muzeami (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne), w tym osób zajmujących się udostępnianiem, archiwizacją i digitalizacją zbiorów, jak też organizujących lub prowadzących szeroko rozumianą działalność wystawienniczą i promocyjną. więcej
Naprawmy razem prawo autorskie dla edukacjiWłaśnie wystartowała międzynarodowa kampania RIGHT COPYRIGHT, której celem jest naprawa prawa autorskiego dla edukacji tak, aby wszyscy nauczyciele w całej Europie mieli swobodę i takie same prawo do korzystania z istniejących zasobów w nauczaniu. więcej
Obywatele UE a własność intelektualnaObserwatorium ds. Naruszeń Własności Intelektualnej przy EUIPO opublikowało drugą edycję badania pt. Obywatele europejscy a własność intelektualna: postrzeganie, świadomość i zachowania. więcej
Solidne stanowisko rządu w sprawie reformy prawnoautorskiejZaprezentowane na posiedzeniu Komisji Sejmowej ds. Unii Europejskiej polskie stanowisko w sprawie reformy prawa autorskiego wybrzmiało ostrzej niż wskazywałby na to sam tekst. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partnerzy
Partnerzy: Partnerzy zagraniczni: