Artykuły z tagiem: ifla2017

83 Kongres IFLA - Sekcja Reference and Information ServicesSekcja Reference and Information Services wraz z sekcją Information Technology organizują wspólną konferencję poprzedzającą główny Kongres IFLA 2017. więcej
Kongresu IFLA 2017 - zostań wolontariuszem!Zachęcamy wszystkich zainteresowanych Światowym Kongresem IFLA do zgłaszania swojego udziału w wolontariacie. więcej
Konkurs o stypendia konferencyjne IFLA 2017Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało ogłoszenie o otwarciu naboru wniosków do konkursu o stypendia konferencyjne dla bibliotekarzy bibliotek publicznych, chcących wziąć udział w Kongresie IFLA 2017 we Wrocławiu. więcej
    
    
Nabór wolontariuszy do Światowego Kongresu IFLA 2017 we WrocławiuPrzypominamy o otwartym naborze dla wolontariuszy do pomocy organizacyjnej podczas Światowego Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu. więcej
Strona Światowego Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu i informacja dla wolontariuszyZachęcamy wszystkich zainteresowanych Światowym Kongresem IFLA – wyjątkowym dla polskiego bibliotekarstwa wydarzeniem - do zgłaszania swojego udziału w wolontariacie. Wolontariuszem może zostać każda osoba, niezależnie od wieku, znająca język angielski oraz inne języki obce: pracownicy bibliotek, studenci bibliotekoznawstwa i innych kierunków, emeryci, inne osoby zainteresowane wolontariatem. więcej

W ramach programu Kongresu IFLA bibliotekarze z całego świata prezentują w formie posterów swoje projekty, programy, innowacyjne działania bibliotek.
Zachęcamy polskich bibliotekarzy, aby zgłaszali chęć uczestniczenia w sesji posterowej we Wrocławiu.

Propozycje posterów należy zgłaszać do 1 lutego 2017 r. i bezpośrednio do IFLA, wypełniając odpowiedni formularz.
W marcu 2017, spośród nadesłanych propozycji posterów, IFLA dokona wyboru ponad stu najciekawszych projektów, które będą prezentowane podczas Kongresu IFLA 2017 we Wrocławiu, stanowiąc integralną część progamu Kongresu.
Dla twórców najlepszych posterów zostaną przyznane nagrody, które będą wręczone podczas uroczystego zamknięcia Kongresu IFLA we Wrocławiu.

Inspiracją do wykonania posterów mogą być fotografie posterów prezentowanych na poprzednich kongresach IFLA.

Zobacz:

Więcej informacji: http://2017.ifla.org/programme/poster-sessions/call-for-posters
 

sbp.pl/ifla2017

W roku 2017 polscy bibliotekarze mają wyjątkową okazję uczestniczenia w Polsce, we Wrocławiu w Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions. IFLA zrzesza ponad 14 000 stowarzyszeń, bibliotek i innych instytucji działających na rzecz bibliotek z ponad 150 krajów świata. W dorocznych Kongresach IFLA bierze udział przeciętnie 3 000 osób z około 130 krajów, reprezentujących wszystkie kontynenty. Kongresy IFLA to Global Libraries Voice – przegląd najważniejszych wydarzeń dotyczących bibliotekarstwa, informacji naukowej, zarządzania wiedzą, prezentacja innowacyjnych projektów wytyczających przyszłość bibliotek, wymiana doświadczeń i opinii najwybitniejszych przedstawicieli światowego bibliotekarstwa.

Od chwili powstania tej organizacji – tj. od 1927 roku, Polska gościła kongresy IFLA dwukrotnie: w roku 1936 oraz  w 1959. Trzecie spotkanie ze światowym bibliotekarstwem – Światowy Kongres IFLA 2017 oraz towarzyszące mu 83. Generalne Zgromadzenie członków IFLA,  które odbędzie się we Wrocławiu, w dniach 19-25 sierpnia 2017 r. pod hasłem Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo jest okazją do pokazania dorobku polskiego bibliotekarstwa.

Zachęcamy do licznego udziału w Kongresie pracowników polskich bibliotek i ośrodków informacji, a także pracowników naukowych w dziedzinach: bibliotekoznawstwo, informatologia i nauki pokrewne, studentów bibliotekoznawstwa i innych, którym bliskie są sprawy  bibliotekarstwa.

Główne informacje o Kongresie znajdują się na stronie IFLA: 2017.ifla.org.

Niniejsza strona, przeznaczona dla polskich uczestników Kongresu, będzie dostarczać aktualnych informacji o możliwościach udziału w Kongresie polskich bibliotekarzy, aktywnego włączenia się w prace Kongresu w formie wolontariatu oraz o formach promocji krajowego bibliotekarstwa.

sbp.pl/ifla2017

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP