Artykuły z tagiem: informacja

Wikipedia - sprawdzanie hasełKadra naukowa Politechniki Warszawskiej doszła do wniosku, że eliminacja Wikipedii z procesu edukacyjnego jest po prostu niemożliwa. Dlatego postanowili oni dokonać rewizji haseł na portalu. więcej
Nowa komisja SBP zmienia nazwę5 stycznia 2011 r., w trybie zdalnym, odbyło się pierwsze spotkanie nowo powstałej Komisji w ramach struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. więcej
Wikipedia ma już 10 latWikipedia obchodziła w dniu 15 stycznia 2011 roku swoje dziesiąte urodziny. Ta wirtualna encyklopedia z pewnością zmieniła oblicze internetu, ale również informacji jako takiej. więcej
UE wzywa do digitalizacjiGrupa analityczna Comité des Sages działająca przekazała 10 grudnia 2010 roku sprawozdanie na ręce urzędników europejskich, w którym zaleca digitalizację dziedzictwa kulturowego Europy. W dokumencie wzywa się państwa członkowskie UE do zwiększenia działalności na rzecz udostępniania w internecie więcej
Rada Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkól Polskich serdecznie zaprasza do udziału w VII Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego, którego tematem przewodnim będzie „Biblioteka w środowisku społecznym”. więcej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania „Informacja europejska w regionach - 2011”, na który zgłoszenia można przesyłać do 21 stycznia 2011 roku. więcej

SŁOWO OD WYDAWCY

Kronika Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2007, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Kempy to kolejna znacząca publikacja w dorobku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokumentująca bardzo bogatą historię, działalność i funkcjonowanie SBP.
Publikacja ta dostarcza obszernej wiedzy o przeszłości, bogatej i różnorodnej informacji o współczesności i dniu dzisiejszym, o drodze SBP na przestrzeni 90 lat działalności.
Bogata i wielostronna działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich była dokumentowana w czasopismach fachowych, w sprawozdaniach Zarządu Głównego i Zarządów Okręgów, Oddziałów i Kół. W minionych latach powstało wiele cennych opracowań i bibliografii odnoszących się do działalności organizacji m. in. prace Jana Baumgarta Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w latach 1917-1967. Działalność społeczno-organizacyjna, w: Bibliotekarstwo. Biblioteki. Bibliotekarze, Warszawa 1983, s. 13-88; 70 lat Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-1987. Materiały do bibliografii opracowane przez Władysława Henzla i Kazimierza Zielińskiego, Warszawa 1987; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w piśmiennictwie i archiwach. Materiały do bibliografii, opracowane przez Władysław Henzla i Izabelę Kowalską, Warszawa 1997. Wśród prac dokumentujących działalność SBP znajduje się przegląd wydarzeń organizacji autorstwa Juliusza Wasilewskiego Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 1917-1987. Fakty, wydarzenia, iluzje, opublikowany na łamach ,,Poradnika Bibliotekarza” 1986, nr 3; 1988, nr 1-2.
Ideę przygotowania i opublikowania Kroniki SBP zawdzięczamy pracy i osobistemu zaangażowaniu Andrzeja Kempy, który pod koniec lat 90-tych XX wieku podjął się tego kronikarskiego zadania, zakończonego publikacją w 2001 r. w Wydawnictwie SBP Kroniki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2000 r. Następnie kontynuował prace nad działalnością SBP w latach 2001-8 2005, uwieńczone wydaniem w 2006 r. Suplementu do Kroniki SBP 2001-2005. W roku jubileuszowym – 90 lecia działalności SBP oddajemy do rąk Czytelników nowe wydanie Kroniki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1917-2007 również autorstwa Andrzeja Kempy. Ukazuje ona bogatą i wielostronną działalność SBP na przestrzeni minionych 90 lat funkcjonowania Stowarzyszenia. Wyrażam nadzieję, że Kronika będzie przyjęta z ogromnym zainteresowaniem i satysfakcją nie tylko przez członków Stowarzyszenia, ale także przez wszystkich bibliotekarzy. Kronika ukazuje bowiem bogatą, ale często trudną drogę, którą przeszło Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ciągu tych minionych 90 lat. Zarejestrowane są w niej fakty i wydarzenia, przypomniane sylwetki osób, którzy swoją działalność społeczną łączyli i utożsamiali z pracą w wielu bibliotekach. Kronika uzmysławia nam niemały i cenny dorobek naszych poprzedników, ale także daje nadzieję na dalsze lata działalności Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na rzecz środowiska bibliotekarskiego. Składam podziękowania i gratulacje wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i wydania Kroniki. Szczególne podziękowania i gratulacje składam Andrzejowi Kempie za trud, zaangażowanie oraz ogromną pracę nad Kroniką.

Elżbieta Stefańczyk

Spis treści - pdf -

Treść - pdf -

Aneksy - pdf -

 

Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP