Artykuły z tagiem: bazy danych

Poprawa geoprzestrzennej spójności metadanych bibliotek cyfrowychMetadane dostarczają podstawowych informacji o zasobach do celów archiwizacji, lokalizacji, opisu i integracji danych, zapewniają też ich dostępność i możliwość interpretacji, analizy i ponownego wykorzystania. więcej
Digitalizacja – statystyki i faktyZachęcamy do przejrzenia bazy projektów digitalizacyjnych, która jest prowadzona przez Narodowy Instytut Audiowizualny oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. więcej
Twoja instytucja zastanawia się jak efektywnie udostępniać swoją kolekcje w sieci? Może szuka pomysłów na to jak aktywizować odbiorców cyfrowych zasobów? Jeśli tak to zapraszamy do rozmowy o tym jak to zrobić podczas warsztatów o politykach otwartości w sektorze instytucji kultury i dziedzictwa, 23 sierpnia w Katowicach. więcej
Wikipedia i otwarte repozytoria naukoweW jaki sposób mogą korzystać ze wzajemnej współpracy? Co zyskuje Wikipedia, a co repozytorium? W serwisie Otwarta Nauka został opublikowany artykuł na ten temat. więcej
Kancelaria i archiwum zakładowe - zapisz się już dziś!Już w październiku warsztaty SBP „Kancelaria i archiwum zakładowe” - nie zwlekaj, zapisz się już dziś! więcej
Od zarządzania rekordami do zarządzania danymiPrace nad testowaniem nowego standardu katalogowania – RDA pomogły zwrócić uwagę środowiska bibliotecznego na ograniczenia formatu MARC 21, w tym problemy z odwzorowywaniem w płaskiej strukturze rekordów MARC fundamentalnych dla modeli FRBR i RDA relacji między jednostkami bibliograficznymi. więcej
Nowe repozytorium socjologówSocjolodzy pozazdrościli fizykom i właśnie otwierają nowe repozytorium dziedzinowe dla przedstawicieli nauk społecznych – SocArXiv. więcej
Archiwizacja dokumentów SBPSBP realizuje obecnie projekt mający na celu utworzenie archiwum społecznego zawierającego podstawowe dokumenty działalności SBP w latach 1928-2010 oraz kompleksowe ich zabezpieczenie. Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego „Wspieranie działań archiwalnych 2016”, zarządzanego przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych”. więcej
CHAOS bazujący na potrzebach użytkownikaCHAOS – Cultural Heritage Archive Open System, czyli otwarty system archiwalny dziedzictwa kulturowego, to oparty na współpracy projekt rozpowszechniania dźwiękowej spuścizny kulturowej online. więcej
Zintegrowane systemy zarządzania biblioteką: analiza porównawcza Koha, Libsys, NewGenLib i VirtuaDostępne na rynku zintegrowane systemy zarządzania biblioteką (integrated library management systems – ILMS), różnią się między sobą pod względem skalowalności, kompatybilności z różnymi systemami operacyjnymi, wsparcia dla różnych formatów rekordów bibliograficznych i współoperatywności. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP