Artykuły z tagiem: Bibliotekarz

Bibliotekarz 12/2015 - zapowiedź         14.12.2015
Bibliotekarz 12/2015 - zapowiedźKończący rok, dwunasty, numer „Bibliotekarza” rozpoczyna artykuł Sylwii Czacharowskiej "Jak to było z rozporządzeniem o bibliotekach pedagogicznych?", w którym autorka przedstawia uwagi środowiska bibliotek pedagogicznych do projektu rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. więcej
Bibliotekarz 11/2015         13.11.2015
Bibliotekarz 11/2015Listopadowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy tekstem Ewy Kobierskiej-Maciuszko Koszykowa – nowy gmach, stara biblioteka – czy to się uda?, w którym autorka dzieli się refleksjami ze współpracy z dyrekcją Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy realizacji projektu rozbudowy i modernizacji tej ponad stuletniej Książnicy. Ewa Lelek w artykule Informacja, komunikacja i edukacja informacyjna w bibliotekach publicznych omawia rolę i znaczenie komunikacji informacyjnej, w tym wpływ internetu na działalność edukacyjną. więcej
Bibliotekarz 11/2015 - zapowiedź         05.11.2015
Bibliotekarz 11/2015 - zapowiedźListopadowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy tekstem Ewy Kobierskiej-Maciuszko „Koszykowa – nowy gmach, stara biblioteka – czy to się uda?”, w którym autorka dzieli się refleksjami ze współpracy z dyrekcją Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy przy realizacji projektu rozbudowy i modernizacji tej ponad stuletniej Książnicy. więcej
Bibliotekarz 10/2015         13.10.2015
Bibliotekarz 10/2015Październikowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy tekstem Jacka Wojciechowskiego. więcej
Wakacyjny „Bibliotekarz” 2015         16.07.2015
Wakacyjny „Bibliotekarz” 2015Podwójny numer „Bibliotekarza” rozpoczyna tekst Nowoczesne standardy metadanych dr. Jarosława Packa dotyczący standardów FRBR, FRAD i FRSAD, które wpływają na organizację prac w bibliotekarstwie. W następnym artykule Promocja, czyli po co to wszystko robimy? Monika Machowicz przedstawia działalność Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej, zwraca uwagę na przedsięwzięcia skierowane na promocję czytelnictwa i kultury. W artykule Biblioteki w PRL. Lata 1944-1956 dr Andrzej Mężyński omawia sytuację w polskim bibliotekarstwie w powojennym dziesięcioleciu. więcej
Wakacyjny „Bibliotekarz” 2015 - zapowiedźPodwójny numer „Bibliotekarza” rozpoczyna tekst Nowoczesne standardy metadanych dr. Jarosława Packa dotyczący standardów FRBR, FRAD i FRSAD, które wpływają na organizację prac w bibliotekarstwie. więcej
Bibliotekarz 6/2015         16.06.2015
Bibliotekarz 6/2015Można już zakupić najnowszy numer „Bibliotekarza”! więcej
Bibliotekarz 6/2015 - zapowiedź         10.06.2015
Bibliotekarz 6/2015 - zapowiedźZapraszamy do zapoznania się z zapowiedzią czerwcowego numeru „Bibliotekarza”. więcej
Bibliotekarz 5/2015         11.05.2015
Bibliotekarz 5/2015Majowy „Bibliotekarz” już dostępny! więcej
Bibliotekarz 5/2015 - zapowiedź         07.05.2015
Bibliotekarz 5/2015 - zapowiedźNumer majowy, który wkrótce trafi do czytelników, rozpoczyna tekst Zofii Zasackiej Potrzeby czytelnicze nastolatków a księgozbiory biblioteczne przedstawiający wyniki badań czytelniczych wśród gimnazjalistów i uczniów szkoły podstawowej. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP