XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek 2014
8-15 maja 2014

Zapraszamy do przesyłania informacji o imprezach organizowanych w ramach Tygodnia Bibliotek 2014 ph. „Czytanie łączy pokolenia”:

dodaj wydarzenie

dodawanie wydarzeń wymaga logowania

Tydzień Bibliotek - akcja społeczna realizowana przez wszystkie rodzaje bibliotek, szkoły, ale także media, wydawnictwa i samorządy. Głównym celem programu jest promocja czytelnictwa, popularyzacja bibliotek, ich pracy i osiągnięć jako ważnego elementu rozwoju intelektualnego oraz kulturalnego Polaków.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 nawiązuje do Jubileuszu „650 lat w służbie książki”, który ma miejsce właśnie w tym roku. Dokument z dn. 12 maja 1364 r., wydany przez króla Kazimierza Wielkiego, ustanowił Studium Generale, czyli późniejszą Akademię Krakowską, a wśród pracowników potrzebnych dla jego funkcjonowania wymieniał stacjonariuszy, którzy organizowali wytwarzanie, udostępnianie i rozpowszechnianie kopii ksiąg rękopiśmienniczych, pełniąc tym samym role bibliotekarzy, księgarzy, wydawców. Tę datę uznaje się za początek służby książce w Polsce. Więcej informacji o edycji 2014.

Konkurs

Zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę promującą czytelnictwo w Tygodniu Bibliotek 2014!


Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Plakat autorstwa Damiana Kłaczkiewicza,
zwycięzcy konkursu na plakat Tygodnia Bibliotek 2014