Relacja z "Wizyta za jeden uśmiech.Przyjedź.Zobacz.Działaj." z dnia 25.09.2014 r. pn. "W partnerstwie z tradycją, kulturą i nowoczesnością"

Autor: Biblioteka: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego Województwo: kujawsko-pomorskie
Data dodania: 14.10.2014

Za jeden uśmiech w Barcinie

W czwartek 25 września 2014 r. w  Bibliotece w Barcinie odbyła się wizyta studyjna w ramach Programu „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź . Zobacz. Działaj”, którego organizatorem, na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,  jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Tytuł barcińskiego spotkania to: „W partnerstwie z tradycją, kulturą i nowoczesnością”. Celem  było upowszechnianie dobrych praktyk barcińskiej biblioteki, które łączą te trzy elementy. Biblioteka przedstawiła swoje doświadczenia dotyczące budowania partnerstwa  lokalnego z instytucjami i organizacjami z terenu gminy. Program obejmował spotkanie przybyłych  bibliotekarzy z przedstawicielami władz samorządowych i partnerami biblioteki, prezentację multimedialną i warsztaty. Dyskutowaliśmy o   wpływie  nowych technologii na zwiększenie liczby użytkowników bibliotek. Podczas rozmów zwrócono szczególną uwagę na  ciekawe doświadczenia barcińskiej książnicy w popularyzacji historii i kultury regionu.

Na wizytę studyjną do Barcina przybyło 25 przedstawicieli  bibliotek z Kruszwicy, Nakła, Grudziądza, Dąbrowy, Słaboszewka, Żnina, Szubina, Janikowa i Łabiszyna . Byli to bibliotekarze, którzy szczególnie interesują się sprawami rozbudowy oraz modernizacji bazy bibliotecznej, tworzeniem partnerstw , a także promowaniem tradycji i kultury lokalnej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu lokalnego :  Przewodnicząca Rady Miejskiej - Krystyna Bartecka, Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Sportu - Elżbieta Pałka, Zastępca Burmistrza Barcina - Sławomir Różański oraz Skarbnik Gminy Bernadeta Chojnacka.

W gronie gości znaleźli się przedstawiciele  Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy : Zastępca Dyrektora - Danuta Kaczmarek, która pełni zarazem funkcję przewodniczącej okręgu SBP, Magdalena Mrugowska i Beata  Malczewska, a także   nasi partnerzy lokalni.

Jak biblioteka w Barcinie działa, aby  pozyskać sojuszników do swoich przedsięwzięć, jak skutecznie promować tradycję i kulturę lokalną oraz jak rozbudzić i rozpropagować w lokalnym środowisku poczucie tożsamości z własnym regionem, mówiła Dyrektor  Biblioteki Grażyna Szafraniak. Prelekcję na temat gwary pałuckiej i ćwiczenia integrujące grupę   przeprowadził  Mirosław Binkowski - autor wielu publikacji o gwarze i w gwarze pałuckiej. Uczestnicy uśmiali się  słuchając wiersza powitalnego recytowanego gwarą przez Dawida Szczepańskiego– ucznia SP nr 2 w Barcinie.  Warsztaty przeprowadzone przez Pana Binkowskiego wprowadziły uczestników w dobry nastrój wywołując  uśmiech na twarzach.

Arkana haftu pałuckiego przybliżyła Pani Jadwiga Dziurgiela, która współpracuje od lat z biblioteką  jako wolontariuszka. Na temat nowych technologii  i ich wykorzystania  w pracy bibliotecznej  opowiadały  bibliotekarki Stanisława Ciesielska i Renata Grabowska . Swoimi doświadczeniami w tworzeniu biblioteki cyfrowej i digitalizacji zbiorów podzieliła się uczestniczka z biblioteki w Grudziądzu.

Wizytujący  zobaczyli   nowe  budynki bibliotek na terenie gminy Barcin (w Barcinie i Piechcinie), które powstały w latach 2010- 2013 dzięki dofinansowaniu z Programu Wieloletniego Kultura+. Priorytet Biblioteka Plus. Infrastruktura Bibliotek. Odwiedzili filie biblioteczne w Barcinie i Mamliczu. Pracujący w nich bibliotekarze opowiadali o swojej pracy i współpracy z  lokalnym środowiskiem. Wizyta była okazją do wymiany doświadczeń o nowych trendach w pracy bibliotekarskiej. Przyniosła korzyści zarówno gościom, jak i gospodarzom spotkania. Każdy z uczestników otrzymał folder informujący o działalności biblioteki, a także materiały promocyjne, które przekazał Burmistrz Barcina. W drodze na obiad przygotowany przez Restaurację „W starym kinie”- reprezentujący sektor gospodarczy Partnerstwa mieli okazję zwiedzić niedawno zrewitalizowana część barcińskiej Starówki.O programie

Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest przeznaczony dla bibliotek, które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek lub brały udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których pracownik uczestniczy w sieci LABIB.

Biblioteka - gospodarz wizyty studyjnej, która otrzyma dotację, organizuje wizytę, na którą zaprasza bibliotekarzy pracujących w innych bibliotekach grupy docelowej PRB, członków sieci LABIB, przedstawicieli lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych zapraszamy do zapoznania się z mapą wizyt i bezpośredni kontakt z bibliotekami organizującymi spotkania.

regulamin