POMYSŁ GONI POMYSŁ- zaproszenie na wizytę

Autor: Biblioteka: MGOK- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Województwo: dolnośląskie
Data dodania: 14.10.2014

POMYSŁ GONI POMYSŁ- zaproszenie na wizytę

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Węgliniec serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Pomysł goni pomysł- działania niewielkiej biblioteki inspiracją dla innych” organizowanej w ramach programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”.

Planowany termin wizyty to 27 października 2014 roku, godz. 10.oo

Program wizyty:

1. Przyjazd uczestników, powitanie bibliotekarzy przez dyrektora biblioteki.

 2.Wystąpienie przedstawiciela Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

3. Prezentacja dokonań Biblioteki Publicznej Mi G Węgliniec na rzecz środowiska lokalnego z uwzględnieniem tworzenia partnerstw.

4. Korzyści wypływających z zawiązania partnerstw – dyskusja i refleksje członków lokalnego Partnerstwa.

5. Promocja i reklama- co służy bibliotece- wykład i dyskusja. 

6. Zajęcia manualne – atrakcją do lekcji bibliotecznych-

7. Gry stolikowe i komputerowe- jak wykorzystać w działaniach biblioteki.

8.Podsumowanie wizyty studyjnej oraz dyskusja dotycząca możliwości działań na rzecz środowiska.

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane będą do dn. 24.10.2014 r. pod nr  tel. 757712510, 662057232.


O programie

Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest przeznaczony dla bibliotek, które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek lub brały udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których pracownik uczestniczy w sieci LABIB.

Biblioteka - gospodarz wizyty studyjnej, która otrzyma dotację, organizuje wizytę, na którą zaprasza bibliotekarzy pracujących w innych bibliotekach grupy docelowej PRB, członków sieci LABIB, przedstawicieli lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych zapraszamy do zapoznania się z mapą wizyt i bezpośredni kontakt z bibliotekami organizującymi spotkania.

regulamin