"Sprawni w bibliotece" - wizyta studyjna w wołomińskiej Miejskiej Bibliotece Publicznej

Autor: Biblioteka: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie Województwo: mazowieckie
Data dodania: 16.10.2014

Cieszące się coraz większym zainteresowaniem wizyty studyjne to doskonały pomysł na poznanie działalności i dobrych praktyk instytucji, których działania skupiają się na podobnych zagadnieniach.

Miejska Biblioteka Publiczna była gospodarzem wizyty studyjnej, która miała miejsce 14 października br. Spotkanie to zostało zrealizowane dzięki grantowi, przyznanemu w ramach programu „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”, organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz Program Rozwoju Bibliotek. Wizyta studyjna „Sprawni w bibliotece – wołomińska biblioteka miejscem przyjaznym dla osób z dysfunkcjami” skupiała się na działalności naszej instytucji, nakierowanej na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami. Odwiedziła nas grupa kilkunastu bibliotekarzy, pracujących w placówkach na ternie powiatu wołomińskiego. Obecne były również panie wizytatorki, w tym Dyrektor Mirosława Majewska, reprezentujące Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Wizytę rozpoczęliśmy o godz. 10:00 od prezentacji instytucji. Pracownicy oprowadzili uczestników po zakątkach wołomińskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej. Nie mogło zabraknąć również pokazu multimedialnego, przedstawiającego działalność kulturalno-edukacyjną wołomińskiej placówki. W sali konferencyjnej odbyła się prezentacja urządzenia Czytak, umożliwiającego osobom niewidomym i niedowidzącym obcowanie z tekstem, zapisanym w formacie mp3. Możliwości tego sprzętu (biblioteka posiada 2 takie urządzenia), przedstawiła pani Wiesława Krych, Wiceprezes wołomińskiego Koła Polskiego Związku Niewidomych. Nasz gość opowiadał zebranym o ewolucji nośników, na których nagrywana była książka mówiona, a przede wszystkim o tym, jak ważną rolę w życiu osób z dysfunkcją wzroku pełnią tego typu urządzenia.

Chcąc pokazać wachlarz możliwości, jakie można zastosować w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, zaprosiliśmy do współpracy naszego sprawdzonego partnera, doskonale znaną czytelnikom i przyjaciołom biblioteki – wołomińską Fundację Słyszę-Mówię-Czuję. Jej Prezes, pani Beata Bandolet - terapeutka, poprowadziła szkolenie: „Dziecko z deficytami w życiu biblioteki”, w którym nie tylko przedstawiła imponujący dorobek pracy ze swoimi podopiecznymi, a także uwrażliwiła nas na ważne aspekty pracy z osobą z dysfunkcjami. Dowiedzieliśmy się jakich zwrotów i gestów unikać, jak wprowadzić dziecko w świat biblioteki i sprawić, by czuło się w naszej obecności bezpiecznie i chętnie powracało do naszej instytucji. Warsztaty, poprowadzone przez Wiceprezes Fundacji, terapeutkę, panią Agnieszkę Banaszek obejmowały zadania, rozwijające polisensoryczne zdolności dzieci z dysfunkcjami. Ćwiczenia, wykonywane były przy pomocy prostych przedmiotów, znajdujących się w każdym domu: plastikowej butelki, kubeczków, a także ryżu. Pomagają one oswajać osoby z autyzmem z początkowo nieprzyjaznymi dla nich doznaniami, czy to słuchowymi, czy dotykowymi. Cała grupa pilnie i z wielkim zaangażowaniem poznawała przydatne techniki, które przede wszystkim, przy pomocy zabawy, stanowią terapię różnorodnych dysfunkcji. Dzięki transmisji na żywo, przeprowadzonej on-line, m.in. na stronie internetowej biblioteki, można było śledzić zarówno szkolenie, jak i warsztaty oraz zadawać pytania ich prowadzącym. Ostatnim punktem programu, była wizyta w pobliskim Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich, jako instytucji otwartej na osoby z dysfunkcjami. Korzystając z pięknej pogody panującej tego dnia, w parku otaczającym budynek, wolontariusze fundacji Słyszę-Mówię-Czuję, zaproponowali grupie zadania integracyjne na świeżym powietrzu, np. wspólne poszukiwanie skarbu. Następnie obejrzeliśmy piękne wnętrza Domu nad Łąkami.

Wizyta studyjna, która mieliśmy przyjemność zorganizować, stała się doskonałym polem wymiany doświadczeń i spostrzeżeń, na temat sposobów pracy z czytelnikiem, zarówno osobą z dysfunkcjami jak i pełnosprawną. Wierzymy, że pomysły zaprezentowane zarówno przez bibliotekę, jak i naszą partnerską Fundację, zainspirują obecnych na wizycie pracowników bibliotek, do realizowania interesujących propozycji na swoim obszarze działalności. Dziękujemy za zainteresowanie i obecność wszystkim uczestnikom wizyty studyjnej, a Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich za umożliwienie zorganizowania tak wspaniałej inicjatywy.O programie

Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest przeznaczony dla bibliotek, które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek lub brały udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których pracownik uczestniczy w sieci LABIB.

Biblioteka - gospodarz wizyty studyjnej, która otrzyma dotację, organizuje wizytę, na którą zaprasza bibliotekarzy pracujących w innych bibliotekach grupy docelowej PRB, członków sieci LABIB, przedstawicieli lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych zapraszamy do zapoznania się z mapą wizyt i bezpośredni kontakt z bibliotekami organizującymi spotkania.

regulamin