Architektura małych bibliotek o współpracy między architektem a bibliotekarzem

Autor: Biblioteka: Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki Województwo: mazowieckie
Data dodania: 20.10.2014

Celem wizyty studyjnej było inspirowanie do podejmowania nowych wyzwań poprzez dzielenie się pomysłami na ciekawe aranżacje i funkcjonalne rozwiązania przestrzeni bibliotecznej.

Konferencja podzielona była na dwie części.

Pierwsza część spotkania należała do specjalistów, którzy podczas 20 minutowych prezentacji przedstawili temat wizyty w trzech aspektach:

- Społeczny wymiar projektowania - Kaja Dziarmakowska, Łucja Krzyżanowska

- Nowoczesne trendy w architekturze bibliotek – Andrzej Zatwardowski

- Zmiany zachodzące w organizacji i działalności bibliotek – Barbara Budyńska

 

Druga część spotkania odbyła się w konwencji dyskusyjno-warsztatowej. Panel ten w bezpośredni sposób odnosił się do pierwszej części spotkania (panelu prelekcji).

- Warsztaty z zakresu społecznego wymiaru projektowania- podczas tych warsztatów uczestnicy podzieleni zostali grupy w których projektować bibliotekę pod kontem konkretnego odbiorcy. Z gazet i innych materiałów wyklejali plan tej biblioteki. Po wykonaniu zadania każda z grup przedstawiała swoją wizję pozostałym uczestnikom.

- Dyskusja na temat zachodzących zmian w organizacji biblioteki- koordynatorem tej części była p.  Barbara Budzyńska. Podczas tej dyskusji rozmawialiśmy o zmianach w bibliotece, o nowej roli w środowisku.

- Warsztaty z zakresu projektowania biblioteki- w tej części omawiane były biblioteki na podstawie zdjęć. Każdy z uczestników przedstawiał swoje plany na zmianę wizerunki biblioteki. Architekt natomiast proponował zmiany, które można dokonać małym nakładem finansowym. Pokazywał najczęściej popełniane błędy np. kolorystyka, ustawienie mebli, oświetlenie.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy bibliotek  publicznych z gmin wiejskich,  miejsko-wiejskich lub z gmin miejskich do 20 tys. mieszkańców z woj. Mazowieckiego, grupa specjalistów: socjolog, architekci, specjalista ds. wsparcia bibliotek. W konferencji wzięli również udział organizacje działające przy Bibliotece: przedstawiciele stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, Ośrodka Pomocy Społecznej, lokalnych mediów, wolontariusze Biblioteki.

 O programie

Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest przeznaczony dla bibliotek, które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek lub brały udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których pracownik uczestniczy w sieci LABIB.

Biblioteka - gospodarz wizyty studyjnej, która otrzyma dotację, organizuje wizytę, na którą zaprasza bibliotekarzy pracujących w innych bibliotekach grupy docelowej PRB, członków sieci LABIB, przedstawicieli lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych zapraszamy do zapoznania się z mapą wizyt i bezpośredni kontakt z bibliotekami organizującymi spotkania.

regulamin