„Biblioteczne rozmaitości, czyli z doświadczeń nyskiej biblioteki’ - wizyta studyjna w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie

Autor: Biblioteka MiGBP w Nysie Biblioteka: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Wł. Broniewskiego w Nysie Województwo: opolskie
Data dodania: 28.10.2014

22 października b.r. w nyskiej bibliotece odbyła się wizyta studyjna, zrealizowana w ramach programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj”. Program grantowy jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Spotkanie odbyło się pod hasłem: „Biblioteczne rozmaitości, czyli z doświadczeń nyskiej biblioteki”. Naszym celem było podzielenie się     z uczestnikami spotkania wiedzą i doświadczeniem nyskiej biblioteki w zakresie prowadzonych warsztatów artystycznych oraz zapoznanie z nietypowymi materiałami oraz nowymi technikami plastycznymi wykorzystywanymi w pracy z dziećmi i dorosłymi użytkownikami biblioteki.

W wizycie studyjnej uczestniczyło 27 osób. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele bibliotek powiatu nyskiego (Głuchołazy, Paczków, Pakosławice, Sidzina, Łambinowice, Korfantów) oraz bibliotekarze nyskiej biblioteki.

W pierwszej części spotkania uczestnicy obejrzeli spektakl teatrzyku kukiełkowego pt.: „Lisek Chytrusek”, przygotowany we współpracy MiGBP w Nysie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Nysie. Przedstawienie obejrzała również zaproszona grupa dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Nysie. Po omówieniu tej formy pracy, prezentację pt.: „Biblioteczne rozmaitości – warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych” przedstawiła Pani Marzena Andruchowicz, kierownik Oddziału dla Dzieci nyskiej biblioteki. Pierwszą część spotkania zakończyło wystąpienie przewodniczącej Nyskiego Koła SBP, Pani Krystyny Tobiasz, która przybliżyła działalność koła zaproszonym gościom.

W drugiej części spotkania odbyły się zajęcia praktyczne. Warsztaty artystyczne dla uczestników poprowadziły: Maria Barnaś, Krystyna Tobiasz oraz Marzena Fortuna. Tym razem każdy z uczestników mógł pod okiem  profesjonalisty przygotować pachnący wieniec, kolorowy wachlarz oraz ozdobną kulę.

Wspólna praca w trakcie warsztatów sprzyjała wymianie doświadczeń i pomysłów między uczestnikami. Mamy nadzieję, że zaprezentowane pomysły oraz przekazane bibliotekom pakiety materiałów, zainspirują zaproszonych bibliotekarzy do ich realizacji w swoich bibliotekach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom wizyty studyjnej za przybycie i pozytywną atmosferę, która sprzyjała twórczej pracy.O programie

Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest przeznaczony dla bibliotek, które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek lub brały udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których pracownik uczestniczy w sieci LABIB.

Biblioteka - gospodarz wizyty studyjnej, która otrzyma dotację, organizuje wizytę, na którą zaprasza bibliotekarzy pracujących w innych bibliotekach grupy docelowej PRB, członków sieci LABIB, przedstawicieli lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych zapraszamy do zapoznania się z mapą wizyt i bezpośredni kontakt z bibliotekami organizującymi spotkania.

regulamin