Relacja - "Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, Zobacz, Działaj" z dnia 22.10.2014 r. pt. "Biblioteka z dobrym klimatem”

Autor: Biblioteka: Miejska Biblioteka Publiczna w Lipnie Województwo: kujawsko-pomorskie
Data dodania: 29.10.2014

22 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie odbyła się wizyta studyjna
w ramach programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, Zobacz, Działaj”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Hasło lipnowskiego spotkania to: „Biblioteka z dobrym klimatem”. Celem niecodziennej wizyty było upowszechnianie dobrych pomysłów i praktyk lipnowskiej biblioteki, na rzecz zwiększenia czytelnictwa i wsparcia dla aspiracji kulturowych, w tym literackich mieszkańców Lipna.  Podczas spotkania zwrócono szczególną uwagę na rolę i moc lipnowskiej biblioteki, na motywację i inspirację do działania w społeczności lokalnej.

W ramach wizyty dyskutowane było partnerstwo z lokalnymi organizacjami i instytucjami. Program wizyty obejmował spotkanie bibliotekarzy z przedstawicielami władz samorządowych i partnerami biblioteki, prezentację multimedialną, wystawę, spacer po Lipnie oraz warsztaty literackie. Podczas wizyty poeci z Lipnowskiej Grupy Literackiej zaprezentowali swoje poetyckie talenty. Niecodziennie można było posłuchać muzyki płynącej na żywo z akordeonu, co spotkało się z wielkim entuzjazmem uczestników.

Na wizytę studyjną do Lipna przybyło 17 przedstawicieli bibliotek z powiatu aleksandrowskiego, radziejowskiego, rypińskiego i Gminy Lipno. Byli to bibliotekarze, którzy szczególnie interesują się promocją lokalnych twórców, młodych talentów poetyckich i ich twórczości oraz tworzeniem partnerstw. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu lokalnego: Burmistrz Miasta Lipna – Dorota Łańcucka oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury i Samorządu – Teresa Paprota. W gronie gości znaleźli się partnerzy biblioteki, liczne grono sympatyków oraz bibliotekarze emeryci. Ogółem w wizycie studyjnej wzięło udział 50 osób.

Wizyta studyjna w lipnowskiej bibliotece przyniosła mnóstwo inspiracji i refleksji. Cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Na pewno na długo pozostanie w pamięci miłym wspomnieniem. Serdecznie dziękujemy za wiele ciepłych słów skierowanych pod naszym adresem, za docenienie pracy bibliotekarzy w Lipnie.  Wierzymy, że wizyta ta to kolejny ważny krok w naszym rozwoju osobistym i nowy krok w działalności biblioteki.

 O programie

Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest przeznaczony dla bibliotek, które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek lub brały udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których pracownik uczestniczy w sieci LABIB.

Biblioteka - gospodarz wizyty studyjnej, która otrzyma dotację, organizuje wizytę, na którą zaprasza bibliotekarzy pracujących w innych bibliotekach grupy docelowej PRB, członków sieci LABIB, przedstawicieli lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych zapraszamy do zapoznania się z mapą wizyt i bezpośredni kontakt z bibliotekami organizującymi spotkania.

regulamin