Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” pt. „W partnerstwie możemy więcej – współdziałając zwiększamy swój potencjał”

Autor: Biblioteka: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy Województwo: podlaskie
Data dodania: 05.11.2014

29 października 2014r. w łapskiej bibliotece odbyła się wizyta studyjna, w której wzięli udział przedstawiciele władz samorządu gminy, pracownicy samorządowi, bibliotek, organizacji pozarządowych i studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zaproszeni goście to osoby szczególnie zainteresowane promowaniem partnerstwa biblioteki z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym, pracujące z seniorami, zajmujące się organizacją wolontariatu, działań międzypokoleniowych i społecznych. Wystąpieniem dyr. biblioteki Józefy Bajdy, przewodniczącej Okręgu Podlaskiego SBP Bożeny Cylko, przewodniczącej Oddziału SBP w Białymstoku Małgorzaty Rokickiej-Szymańskiej oraz prezes Stowarzyszenia UTW Wandy Modzelewskiej rozpoczęliśmy spotkanie.Przedstawicielki SBP  przygotowały prezentację multimedialną podsumowująca ostatni rok działalności Okręgu Podlaskiego SBP.  Prezentacja multimedialna dotyczącą działalności łapskiej biblioteki na rzecz środowiska lokalnego z uwzględnieniem działalności powstałego przy bibliotece Uniwersytetu Trzeciego Wieku przypomniała zebranym o wielu wspólnie organizowanych projektach. Ciekawym elementem wizyty były warsztaty sekcji rękodzieła artystycznego UTW, podczas których, pod czujnym okiem słuchaczy UTW uczestnicy spotkania poznali techniki pracy studentów i własnoręcznie wykonali efektowne przedmioty. Prelekcja psycholog „Dlaczego warto inwestować w seniorów” spowodowała żywą dyskusję sprzyjającą dzieleniu się osobistymi doświadczeniami i wymianie informacji jak również spostrzeżeń i poglądów dotyczących działań na rzecz osób starszych. Przerwa kawowa i wyjazd na obiad sprzyjały kontynuacji przyjaznych  rozmów i współpracy w niedalekiej przyszłości. Wizytę studyjną uważamy za udaną ponieważ przyczyniła się do rozpowszechniania dobrych praktyk w środowisku lokalnym, natomiast słuchacze UTW utwierdzili się w przekonaniu, że ich dotychczasowa działalność jest dostrzegana i doceniana. Dostaliśmy wiele słów uznania za organizację spotkania oraz potrzebę kontynuacji kolejnych tego typu projektów.


O programie

Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest przeznaczony dla bibliotek, które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek lub brały udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których pracownik uczestniczy w sieci LABIB.

Biblioteka - gospodarz wizyty studyjnej, która otrzyma dotację, organizuje wizytę, na którą zaprasza bibliotekarzy pracujących w innych bibliotekach grupy docelowej PRB, członków sieci LABIB, przedstawicieli lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych zapraszamy do zapoznania się z mapą wizyt i bezpośredni kontakt z bibliotekami organizującymi spotkania.

regulamin