Relacja z Wizyty Studyjnej pt. ""Senior w bibliotece - dobre praktyki w Bibliotece Publicznej w Namysłowie"

Autor: TERESA HRUBY Biblioteka: Biblioteka Publiczna w Namysłowie Województwo: opolskie
Data dodania: 10.11.2014

Inspiracją do zorganizowania wizyty były wcześniejsze działania z seniorami, które były przeprowadzone przez Bibliotekę Publiczną w Namysłowie. W ramach Programu Rozwoju Bibliotek uczestniczyliśmy w projekcie „Zabytkowe perełki Ziemi Namysłowskiej w fotografii”, który był realizowany w partnerstwie z seniorami i młodzieżą gimnazjalną. Na przykładzie gospodarza wizyty studyjnej jej uczestnicy dowiedzieli się jak budować dobrze działające partnerstwo i w jaki sposób promować działalność biblioteki w środowisku.

W wizycie udział wzięli uczestnicy Programu Rozwoju Bibliotek, bibliotekarze z województwa opolskiego i powiatu namysłowskiego, przedstawiciele instytucji partnerskich, lokalni animatorzy kultury.

W spotkaniu uczestniczyły osoby, które reprezentują naszych partnerów w działaniach, była przedstawicielka Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów pani Zofia Bachrynowska, która przedstawiła wspólne działania seniorów z biblioteką. Plastyk pani Danuta Okularczyk przeprowadziła warsztaty z wykorzystaniem jesiennych liści, powstały piękne kolorowe bukiety „jesiennych róż”, które cieszyły uczestników oryginalnym wykonaniem.

Aktywną metodą przeprowadzenia wizyty była dyskusja, w której udział wzięli wszyscy zaproszeni goście i bibliotekarze. Dyskusja była najlepszym sposobem do wymiany nowatorskich działań i skorzystaniem z form pracy, które można wykorzystać w bibliotece.

Po wykładach zaprosiliśmy naszych gości na spacer po Namysłowie, o zabytkach opowiadała kustosz Izby Regionalnej pani Jadwiga Kawecka. Na zakończenie wizyty studyjnej, uczestnicy otrzymali dyplomy za udział oraz pakiet pamiątkowych upominków.

Wizyta studyjna zrealizowała swoje cele, świadczą o ty wypowiedzi z ankiety: „Doskonała okazja do spotkania z aktywnymi bibliotekarzami, twórcze inspirujące rozmowy. Warto się spotykać, bo wymiana myśli i doświadczeń jest bezcenna!”. „Życzliwe i ciepłe przyjęcie, miła atmosfera, wymiana doświadczeń, bardzo pozytywny odbiór”. „Nowatorskie przeprowadzenie wizyty”

Dziękujemy SPB oraz PRB za możliwość zorganizowania Wizyty Studyjnej w Namysłowie, to spotkanie w gronie bibliotekarzy daje nam siłę do działania i jest inspiracją do realizacji nowych pomysłów i wdrażania ich w pracy zawodowej. W naszej pamięci i sercach pozostaną niezapomniane wrażenia i radość wspólnego świętowania w bibliotekarskim gronie.

                                                       Teresa Hruby - starszy kustosz

                                                       Biblioteki Publicznej w NamysłowieO programie

Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest przeznaczony dla bibliotek, które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek lub brały udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których pracownik uczestniczy w sieci LABIB.

Biblioteka - gospodarz wizyty studyjnej, która otrzyma dotację, organizuje wizytę, na którą zaprasza bibliotekarzy pracujących w innych bibliotekach grupy docelowej PRB, członków sieci LABIB, przedstawicieli lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych zapraszamy do zapoznania się z mapą wizyt i bezpośredni kontakt z bibliotekami organizującymi spotkania.

regulamin