Kontakt

Organizator programu grantowego „Wizyta za  jeden uśmiech. Przyjdź, zobacz, działaj”:

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Biuro Zarządu Głównego
02-086 Warszawa, Al. Niepodległości 213

Koordynator merytoryczny:
Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska,
tel. 601772909

Koordynator organizacyjny:
Anna Grzecznowska,
tel. 22 8258374; 22 6082827

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać drogą elektroniczną pisząc na adres: wizyty@sbp.pl
lub pod numerami telefonów: 601772909; ( 22) 8258374; (22) 6082827 (w dni powszednie w godz. 9.00 - 15.00).

Aktualne informacje o Programie są zamieszczane na stronie głównej serwisu.

O programie

Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest przeznaczony dla bibliotek, które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek lub brały udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których pracownik uczestniczy w sieci LABIB.

Biblioteka - gospodarz wizyty studyjnej, która otrzyma dotację, organizuje wizytę, na którą zaprasza bibliotekarzy pracujących w innych bibliotekach grupy docelowej PRB, członków sieci LABIB, przedstawicieli lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych zapraszamy do zapoznania się z mapą wizyt i bezpośredni kontakt z bibliotekami organizującymi spotkania.

regulamin