Relacja z Wizyty Studyjnej pt. 16.10.2014 NamysłówCelem wizyty studyjnej było dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, dobrymi pomysłami i praktykami, które są skierowane do seniorów oraz promowanie partnerstwa z lokalnymi organizacjami i instytucjami.Uczestnicy wizyty zapoznali się ze sprawdzonymi projektami realizowanymi przez namysłowską bibliotekę i możliwością wykorzystania ich w swoich działaniach. więcej
Grasz w bibliotece? - Gram. ProjektowoWojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie Data wizyty: 2014-11-19   Miejsce wizyty: Olsztyn
Celem wizyty jest inspirowanie do wprowadzania nowych usług skierowanych do różnych grup mieszkańców poprzez wykorzystanie gier i grywalizacji. Działania te ściśle łączą się z dbałością o integrację środowiska bibliotekarzy, nawiązywanie zawodowych kontaktów, promowanie wizerunku biblioteki w środowisku. więcej
Biblioteka – Wehikuł CzasuGminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu Data wizyty: 2014-11-12   Miejsce wizyty: Tarnowiec
Celem wizyty jest zaprezentowanie biblioteki, jako nowoczesnej instytucji archiwizującej historię swojego regionu (miejsca, gdzie gromadzi się dokumenty życia społecznego), która poprzez pokazywanie nowoczesności w historii promuje region oraz buduje wizerunek biblioteki jako instytucji silnie związanej ze środowiskiem lokalnym. więcej
,,Pod parasolem biblioteki”Gminna Biblioteka Publiczna im. Andrzeja Łuczeńczyka w Ludwinie Data wizyty: 2014-11-27   Miejsce wizyty: Ludwin
Biblioteka - gospodarz wizyty studyjnej zaprasza zainteresowanych zorganizowaniem atrakcyjnych warsztatów dla trzech pokoleń (dzieci, rodziców, dziadków). Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń w zakresie działań inspirujących do poszukiwań, nowych inicjatyw promujących bibliotekę w środowisku. więcej
Biblioteka z kulturą lachowską na Ty - historia, tradycja, nowoczesnośćBiblioteka Gminna w Podegrodziu Data wizyty: 2014-11-27   Miejsce wizyty: Podegrodzie
Biblioteka – gospodarz wizyty zaprasza zainteresowanych nowymi formami pracy z czytelnikiem, poszukujących tematów sięgających do tradycji regionu, jego kultury, obyczajów. Celem spotkania jest rozbudzenie wśród najmłodszych czytelników zainteresowania gwarą i literaturą ludową oraz wskazanie, iż dobrym miejscem na prowadzenie działań w tym zakresie jest biblioteka. więcej

O programie

Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest przeznaczony dla bibliotek, które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek lub brały udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których pracownik uczestniczy w sieci LABIB.

Biblioteka - gospodarz wizyty studyjnej, która otrzyma dotację, organizuje wizytę, na którą zaprasza bibliotekarzy pracujących w innych bibliotekach grupy docelowej PRB, członków sieci LABIB, przedstawicieli lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych zapraszamy do zapoznania się z mapą wizyt i bezpośredni kontakt z bibliotekami organizującymi spotkania.

regulamin