Program grantowy  „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy  Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Program jest przeznaczony dla  bibliotek, które uczestniczą w Programie Rozwoju  Bibliotek lub  brały udział w projekcie  „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których pracownik uczestniczy w sieci LABIB. 

Biblioteka – gospodarz wizyty studyjnej, która otrzyma dotację, organizuje wizytę, na którą zaprasza bibliotekarzy pracujących w innych bibliotekach grupy docelowej PRB, członków sieci LABIB, przedstawicieli lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych zapraszamy do zapoznania się z mapą wizyt i bezpośredni kontakt z bibliotekami organizującymi spotkania. 

Celem wizyty studyjnej jest:

  • upowszechnianie sprawdzonych rozwiązań w środowisku bibliotecznym w zakresie usług dla różnych grup mieszkańców oraz promowanie partnerstwa z lokalnymi organizacjami i instytucjami,
  • integracja środowiska bibliotekarzy i nawiązywanie nowych kontaktów zawodowych,
  • rozwój kompetencji bibliotekarzy w zakresie pracy w zespole i stosowania aktywnych form dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Zakres tematyczny wizyty studyjnej obejmuje jeden z dwóch obszarów działalności bibliotek: 

  • usługi dla różnych grup mieszkańców 
  • zarządzanie biblioteką i rozwój zawodowy jej pracowników. 

W wybranym obszarze można uwzględnić jeden lub więcej tematów, zależnie od specyfiki wizyty studyjnej.

Biblioteka – gospodarz wizyty studyjnej, która otrzyma dotację, organizuje wizytę, na którą zaprasza bibliotekarzy pracujących w innych bibliotekach grupy docelowej PRB, członków sieci LABIB, przedstawicieli lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych i instytucji. Biblioteka – gospodarz sama rekrutuje uczestników wizyty studyjnej, zgodnie z Regulaminem programu grantowego.

Podczas wizyty biblioteka prezentuje w formie warsztatowej lub innej formie aktywnego uczestnictwa swoje dokonania, które poprzez sposób realizacji, tematykę lub zasięg czytelniczy i społeczny wykraczają ponad standardowe funkcje i metody pracy bibliotecznej. Biblioteka – gospodarz przygotowuje wizytę w sposób umożliwiający aktywny udział wszystkim jej uczestnikom.

Ważnym elementem programu grantowego jest promocja wizyty studyjnej w środowisku lokalnym oraz na portalach Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich www.sbp.pl, Programu Rozwoju Bibliotek FRSI www.biblioteki.org, w serwisie LABiB www.labib.pl, oraz w czasopismach SBP.

Biblioteki, które zorganizowały najlepsze wizyty studyjne, wybrane przez Radę Programową programu grantowego „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” otrzymają nagrody finansowe. 

Wizyty studyjne mogą odbywać się od 1 sierpnia do 31 października 2014 r.

Wnioski o grant można składać od 10 do 30 czerwca 2014 r. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 8 lipca 2014 r. 

Więcej szczegółów o programie grantowym „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” znajduje się w Regulaminie oraz w zakładce FAQ. Informacje o programie można też uzyskać pisząc na adres: wizyty@sbp.pl lub telefonicznie: Joanna Pasztaleniec-Jarzyńska 601 772 909, Anna Grzecznowska 22 825 83 74, 600 077 567

O programie

Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest przeznaczony dla bibliotek, które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek lub brały udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których pracownik uczestniczy w sieci LABIB.

Biblioteka - gospodarz wizyty studyjnej, która otrzyma dotację, organizuje wizytę, na którą zaprasza bibliotekarzy pracujących w innych bibliotekach grupy docelowej PRB, członków sieci LABIB, przedstawicieli lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych zapraszamy do zapoznania się z mapą wizyt i bezpośredni kontakt z bibliotekami organizującymi spotkania.

regulamin