Wniosek

W trakcie wypełniania formularza online nie ma możliwości cofnięcia się do wcześniej wypełnionych jego części. Formularz nie przewiduje także częściowego (etapowego) wypełniania wniosku. Przed wypełnieniem formularza wniosku o dotacje zachęcamy do wnikliwego zapoznania się z Regulaminem programu grantowego oraz z załączonym wzorem formularza Wniosku o przyznanie grantu (PDF, doc) i budżetu (xls).

UWAGA:
Przed rozpoczęciem wypełniania formularza wniosku, pobierz formularz budżetu i wypełnij go, następnie zapisz na własnym komputerze, nazywając plik w następujący sposób: NAZWA_GMINY_budżet.

Kiedy przystąpisz do wypełnienia wniosku o dotację online i dojdziesz do części IV. Budżet, dołącz wypełniony formularz z własnego komputera do wniosku.
 

Wypełnij wniosek

O programie

Program grantowy „Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” jest organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, którego realizatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest przeznaczony dla bibliotek, które uczestniczą w Programie Rozwoju Bibliotek lub brały udział w projekcie „RozPRACUJ to z biblioteką”, a także dla bibliotek, których pracownik uczestniczy w sieci LABIB.

Biblioteka - gospodarz wizyty studyjnej, która otrzyma dotację, organizuje wizytę, na którą zaprasza bibliotekarzy pracujących w innych bibliotekach grupy docelowej PRB, członków sieci LABIB, przedstawicieli lokalnych struktur Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, władz samorządowych, innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Osoby zainteresowane udziałem w wizytach studyjnych zapraszamy do zapoznania się z mapą wizyt i bezpośredni kontakt z bibliotekami organizującymi spotkania.

regulamin