Artykuły premium

    
    
Twenty Years After: Scientific Research in the Field of Knowledge Organization in Romania (1993–2012) (Dwadzieścia lat później: badania w zakresie organizacji wiedzy w Rumunii (1993–2012))Victoria Frâncu, Tabita Popescu więcej
    
    
Web Usability Evaluation Based on Eye Tracking. Case Study of Lithuanian National Museum Website (Badanie użyteczności serwisów internetowych oparte na eye-trackingu. Studium przypadku witryny internetowej Litewskiego Muzeum Narodowego)Andrius Šuminas, Arūnas Gudinavičius więcej
    
    
Information Behavior within the Humanities: Searching or Browsing, Recall or Precision? Researching the Information Needs of Academics: the Case Study of the Faculty of History of the University of Warsaw (Zachowania informacyjne w humanistyce: wyszukiwanie czy przeglądanie, kompletność czy dokładność? Badanie potrzeb informacyjnych naukowców: przypadek Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego)Anna Mierzecka więcej
    
    
Widoczność polskich publikacji naukowych w Internecie (Visibility of Polish Scholarly Publications on the Internet)Arkadiusz Pulikowski więcej
    
    
Wzmocnione publikacje: nowy model wsparcia komunikacji naukowej (Enhanced Publications: a New Model of Supporting Scholarly Communication)Edyta Kędzierska więcej
    
    
Językowe aspekty polskiej polityki naukowej: pomiędzy lokalnością a globalizacją informacji (Linguistic Aspects of Polish Academic Policy. Between Locality and Globalization of Information)Piotr Nowak więcej
    
    
Metody walki semiotycznej w społeczeństwie informacyjnym (Methods of Semiotic Struggle in the Information Society)Łukasz Iwasiński więcej
    
    
Using, Citing and Publishing Scholarly Content in the Digital Age: Case Study of Humanities Researchers (Wykorzystanie, cytowanie i publikowanie treści naukowych w erze cyfrowej: studium przypadku badaczy humanistyki)David Nicholas więcej
    
    
Techniki elektronicznej identyfikacji użytkowników i ich rola we współczesnej komunikacji z instytucjami systemu administracyjnego [Electronic Users Identification Technologies and Their Role in Contemporary Communication with Administrative Institutions]Justyna Adamus-Kowalska więcej
    
    
Digital Libraries and Copyright in Poland (Biblioteki cyfrowe a prawo autorskie w Polsce)Teresa Święćkowska więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP