Recenzje

Kompetencje informacyjne młodzieży - recenzjaRozprawa Justyny Jasiewicz jest bardzo dobrze opracowana. Wnosi wiele nowego do nauki polskiej, wypełniając lukę w badaniach współczesnych nad wprowadzaniem w życie idei information literacy. więcej
Biblioteki cyfrowe - recenzjaKsiążka została pomyślana jako monografia a napisana jest przez kilkunastu autorów, z których jedni umieścili w niej dwa lub nawet trzy teksty inni tylko po jednym. Przyniesie korzyści zarówno studentom, jak osobom interesującym się tą tematyką, nie tylko spośród pracowników naukowych bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, bibliotekarzy ale i tych, którzy w zakresie własnych dyscyplin pragną zbudować lub nawet tylko poszukiwać w bibliotekach cyfrowych. więcej
Biblioteka 2.0 - recenzjaIntensywne i szybkie zmiany technologii informacyjnych i komunikacyjnych dokonujące się przez ostatnich kilkanaście lat, w zasadniczy sposób przekształciły między innymi instrumentarium informacyjno-wyszukiwawcze, którym dysponują dziś zarówno bibliotekarze, jak i użytkownicy informacji. więcej
Meandry polskiego bibliotekarstwa 1991-2011 - recenzjaPrzygotowany do druku w Wydawnictwie SBP obszerny zbiór felietonów J. Wołosza, publikowanych w „Bibliotekarzu” od stycznia 1991 roku to unikalne dzieło nie tylko w bogatym dorobku naukowym i publicystycznym Autora. więcej
Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy - recenzjaKsiążka dr Ewy Kurkowskiej zatytułowana „Edukacja informacyjna w bibliotekach a rozwój społeczeństwa wiedzy” jest zmienioną i zaktualizowaną wersją Jej pracy doktorskiej, obronionej w 2005 roku. Dotyczy bardzo aktualnych problemów i jest zaprezentowana w sposób interesujący. więcej
Wiedza i inspiracja, czyli kolejna recenzja CzytelnikaZapraszamy Państwa do lektury recenzji książki „Między dzieciństwem a dorosłością. Młodzież w bibliotece”, którą napisała Agnieszka Sikorska-Celejewska. Dwa kluczowe słowa dla tego artykułu to „wiedza” i „inspiracja”. więcej
Biblioteka szkolna dzisiaj - recenzja Danuty Brzezińskiej[...]Już we wstępie autorka ujęła mnie określeniem bibliotek szkolnych mianem mini-warsztatów naukowych szkół. To bardzo trafne określenie roli, jaką przypisuje się bibliotece we współczesnej szkole. I choć szczytne wizje rozwoju polskiej edukacji nie zawsze znajdują odbicie w staraniach o ich pełną realizację, to jednak ważna jest możliwość odniesienia naszych rozwiązań do światowych tendencji rozwoju bibliotekarstwa szkolnego. Temu właśnie poświęcone są pierwsze rozdziały książki. [...] więcej
Między dzieciństwem a dorosłością - recenzja CzytelnikaZapraszamy do lektury kolejnej czytelniczej recenzji książki Wydawnictwa SBP, której autorką jest p. Małgorzata Nowak. Tym razem oceniana jest praca Anny Marii Krajewskiej pt. „Między dzieciństwem a dorosłością. Młodzież w bibliotece”. więcej
Biblioteka szkolna dzisiaj - kolejna recenzjaGorąco zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejną recenzją książki Bogumiły Staniów pt. „Biblioteka szkolna dzisiaj”. Jej autorką jest Pani Barbara Ociepka, nauczyciel bibliotekarz. więcej
Biblioteka szkolna dzisiaj - recenzja CzytelnikaZapraszamy Państwa do zapoznania się z recenzją książki Bogumiły Staniów pt. „Biblioteka szkolna dziś”. Autorką tekstu jest Natalia Rakowska. więcej
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP
Partner wspierający SBPPartner wspierający SBP