Archiwum Cyfrowe SBP

W bazie znajdują sie archiwalne wydania czasopism i książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydanych w latach 1991-2010. Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej” wydane w latach 1908-2010 roku.

Szukaj

Wyniki wyszukiwania (12)

książka
Jakość bibliotek w naszych rękach : materiały z V Forum Młodych Bibliotekarzy, Lublin, 9-10 września 2010 r. / red. Joanna Chapska, Grzegorz Figiel.
Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Chapska, Joanna (1966- ). Red. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Lublin). Figiel, Grzegorz. Red.


Zobacz szczegóły...
książka
książka
Biblioteka naukowa - automatyzacja, organizacja, zarządzanie : materiały z konferencji naukowej
Poznań Wydaw. SBP Warszawa
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Biblioteka Uniwersytecka Stachowska-Musiał, Ewa. Red. Jazdon, Artur. Red.
Zobacz szczegóły...


Dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.


Digitalizacja czasopism "Bibliotekarz" (z lat 1945-1960) oraz "Poradnik Bibliotekarza" (z lat 1949-1965) została w 2018 r. dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"