Archiwum Cyfrowe SBP

W bazie znajdują sie archiwalne wydania czasopism i książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydanych w latach 1991-2010. Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej” wydane w latach 1908-2010 roku.

Szukaj

Wyniki wyszukiwania (106)

czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1974, z.2
Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. PAN

Polska Akademia Nauk. Biblioteka w Warszawie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Dębowska, Maria. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1950, z.3/4
Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich

Horodyski, Bogdan. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1950, z.1
Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, Warszawa

Red. Kolegium


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1950, z.2
Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich

Red. Kolegium


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1949, z.3/4
Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, Warszawa

Red. Kolegium


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1949, z.1/2
Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, Warszawa

Red. Kolegium


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1948, z.1/2
Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, Kraków

Kuntze, Edward. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1948, z.3/4
Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich, Kraków

Kuntze, Edward. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1947, z.1/2
Kraków, Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich

Kuntze, Edward. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1947, z.3/4
Kraków, Związek Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich

Kuntze, Edward. Red.


Zobacz szczegóły...


Dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.


Digitalizacja czasopism "Bibliotekarz" (z lat 1945-1960) oraz "Poradnik Bibliotekarza" (z lat 1949-1965) została w 2018 r. dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"