Archiwum Cyfrowe SBP

W bazie znajdują sie archiwalne wydania czasopism i książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydanych w latach 1991-2010. Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej” wydane w latach 1908-2010 roku.

Szukaj

Wyniki wyszukiwania (75)

czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 1
Wydaw. SBP

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego Bojar, Bożenna. Red. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 2010, nr 2
Wydaw. SBP

Bojar, Bożenna. Red. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 2
Warszawa Wydaw. SBP

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Bojar, Bożenna. Red. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz szczegóły...
Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 1

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Bojar, Bożenna. Red. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 2
Wydaw. SBP, Warszawa

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sosińska-Kalata, Barbara. Red., Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 1
Wydaw. SBP, Warszawa

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Sosińska-Kalata, Barbara. Red., Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 1
Wydawnictwo SBP, Warszawa

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bojar, Bożenna. Red., Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 2007, nr 2
Wydawnictwo SBP, Warszawa

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bojar, Bożenna. Red., Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 2
Wydawnictwo SBP, Warszawa

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bojar, Bożenna. Red., Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 1
Warszawa, Wydawnictwo SBP

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Bojar, Bożenna. Red.


Zobacz szczegóły...


Dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.


Digitalizacja czasopism "Bibliotekarz" (z lat 1945-1960) oraz "Poradnik Bibliotekarza" (z lat 1949-1965) została w 2018 r. dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"