Archiwum Cyfrowe SBP

W bazie znajdują sie archiwalne wydania czasopism i książki z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka”, „Propozycje i Materiały” oraz „Bibliotekarze polscy we wspomnieniach współczesnych”, wydanych w latach 1991-2010. Tytuły czasopism objęte digitalizacją: „Poradnik Bibliotekarza”, „Bibliotekarz”, „Przegląd Biblioteczny” i „Zagadnienia Informacji Naukowej” wydane w latach 1908-2010 roku.

Szukaj

Wyniki wyszukiwania (108)

czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1932, z.4
Kraków, Związek Bibliotekarzy Polskich

Kuntze, Edward. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1932, z.3
Kraków, Związek Bibliotekarzy Polskich

Kuntze, Edward. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1932, z.1/2
Kraków, Związek Bibliotekarzy Polskich

Kuntze, Edward. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1931, z.2-4
Kraków, Związek Bibliotekarzy Polskich

Kuntze, Edward. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1931, z.1
Kraków, Związek Bibliotekarzy Polskich

Kuntze, Edward. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1930, z.4
Kraków, Związek Bibliotekarzy Polskich

Kuntze, Edward. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1930, z.1
Kraków, Związek Bibliotekarzy Polskich

Kuntze, Edward. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1930, z.2
Kraków, Związek Bibliotekarzy Polskich

Kuntze, Edward. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1930, z.3
Kraków, Związek Bibliotekarzy Polskich

Kuntze, Edward. Red.


Zobacz szczegóły...
czasopismo
Przegląd Biblioteczny 1929, z.1
Kraków, Związek Bibliotekarzy Polskich

Kuntze, Edward. Red.


Zobacz szczegóły...


Dofinansowano ze środków Programu Dziedzictwo Cyfrowe, zarządzanego przez Narodowy Instytut Audiowizualny.


Digitalizacja czasopism "Bibliotekarz" (z lat 1945-1960) oraz "Poradnik Bibliotekarza" (z lat 1949-1965) została w 2018 r. dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"