Dostęp do publikacji zabezpieczonych wymaga posiadania zainstalowanej maszyny wirutalnej Java. Można ją pobrać ze stron http://java.com/.

Szczegóły publikacji:

Wypożyczenia międzybiblioteczne : stan i perspektywy : materiały z konferencji, Wrocław 22-23.05.2002 r. / [red. t. Janusz Nowicki ; aut. Ewa Barteczko et al.].

Wydaw. SBP Warszawa

« wróć do archiwum