Dostęp do publikacji zabezpieczonych wymaga posiadania zainstalowanej maszyny wirutalnej Java. Można ją pobrać ze stron http://java.com/.

Szczegóły publikacji:

Akademickie kształcenie bibliotekarzy : zarys historyczny

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa

« wróć do archiwum