Dostęp do publikacji zabezpieczonych wymaga posiadania zainstalowanej maszyny wirutalnej Java. Można ją pobrać ze stron http://java.com/.

Szczegóły publikacji:

Bibliotekarz i prawo : podstawowe informacje o prawie dla pracowników bibliotek

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa

« wróć do archiwum