Dostęp do publikacji zabezpieczonych wymaga posiadania zainstalowanej maszyny wirutalnej Java. Można ją pobrać ze stron http://java.com/.

Szczegóły publikacji:

Klasyfikacja i katalog rzeczowy / Helena Falkowska. Technika udostępniania księgozbioru w bibliotece szkolnej / Ignacy Jurewicz. Wyd. 4 nowe zm.

Warszawa Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

« wróć do archiwum