Dostęp do publikacji zabezpieczonych wymaga posiadania zainstalowanej maszyny wirutalnej Java. Można ją pobrać ze stron http://java.com/.

Szczegóły publikacji:

Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r. / [red. Janusz Nowicki] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, Wydaw. SBP

« wróć do archiwum