Dostęp do publikacji zabezpieczonych wymaga posiadania zainstalowanej maszyny wirutalnej Java. Można ją pobrać ze stron http://java.com/.

Szczegóły publikacji:

Bibliologia, biblioteki, bibliotekarze : praca zbiorowa / pod red. Dariusza Grygrowskiego i Elżbiety B. Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Warszawa, Wydaw. SBP

« wróć do archiwum