Dostęp do publikacji zabezpieczonych wymaga posiadania zainstalowanej maszyny wirutalnej Java. Można ją pobrać ze stron http://java.com/.

Szczegóły publikacji:

Zarys dziejów nauk matematyczno-przyrodniczych : (dla bibliotekarzy) / Bolesław Orłowski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Wydaw. SBP, Warszawa

« wróć do archiwum