Dostęp do publikacji zabezpieczonych wymaga posiadania zainstalowanej maszyny wirutalnej Java. Można ją pobrać ze stron http://java.com/.

Szczegóły publikacji:

Biblioteka w społeczności lokalnej = Library in the local community : materiały z sympozjum [październik 1991 r., Szczecin] / pod red. Stanisława Krzywickiego i Joanny Pasztelaniec-Jarzyńskiej ; Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Książnica Szczecińska

Warszawa, Wydaw. SBP

« wróć do archiwum