Dostęp do publikacji zabezpieczonych wymaga posiadania zainstalowanej maszyny wirutalnej Java. Można ją pobrać ze stron http://java.com/.

Szczegóły publikacji:

Ocena potrzeb informacyjnych w dobie Internetu : idee, metody, środki / David Nicholas ; tł. Jadwiga Woźniak, Małgorzata Kisilowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, Wydaw. SBP

« wróć do archiwum