Dostęp do publikacji zabezpieczonych wymaga posiadania zainstalowanej maszyny wirutalnej Java. Można ją pobrać ze stron http://java.com/.

Szczegóły publikacji:

Działalność bibliotek publicznych : wytyczne IFLA/UNESCO : [standardy międzynarodowe IFLA-UNESCO] / oprac. przez zespół pod przewodn. Phillipa Gilla, w imieniu Sekcji Bibliotek Publicznych ; [tł.: Małgorzata Kisilowska, Jadwiga Woźniak, Elżbieta B. Zybert] ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Wydaw. SBP, Warszawa

« wróć do archiwum