Dostęp do publikacji zabezpieczonych wymaga posiadania zainstalowanej maszyny wirutalnej Java. Można ją pobrać ze stron http://java.com/.

Szczegóły publikacji:

Klasyfikacja : struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych / Barbara Sosińska-Kalata ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, Wydaw. SBP

« wróć do archiwum