Dostęp do publikacji zabezpieczonych wymaga posiadania zainstalowanej maszyny wirutalnej Java. Można ją pobrać ze stron http://java.com/.

Szczegóły publikacji:

'Poeci na tułaczce' : w kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947 / Wojciech J. Podgórski ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich

Warszawa, Wydaw. SBP

« wróć do archiwum